0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Tủ lạnh Samsung

Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa inverter 208 lít RT19M300BGS/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa inverter 208 lít RT19M300BGS/SV

 • 5.050.000đ
 • 6.890.000đ -27%
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 208 lít RT20HAR8DBU/SV

 • 5.500.000đ
 • 7.590.000đ -28%
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 236 lít RT22M4032BY/SV

 • 5.550.000đ
 • 8.990.000đ -38%
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 236 lít RT22M4032BU/SV

 • 6.300.000đ
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 236 lít RT22M4040DX/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 236 lít RT22M4040DX/SV

 • 6.300.000đ
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa inverter 236 lít RT22M4033S8/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa inverter 236 lít RT22M4033S8/SV

 • 6.300.000đ
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 256 lít RT25M4032BU/SV

 • 7.190.000đ
 • 10.690.000đ -33%
Samsung InverterTủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532DX/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 299 lít RT29K5532DX/SV

 • 7.550.000đ
Samsung InverterTủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 300 lít RT29K5532BY/SV

Tủ lạnh Samsung ngăn đá trên 2 cửa Inverter 300 lít RT29K5532BY/SV

 • 7.890.000đ
Samsung InverterTủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

Tủ lạnh Samsung Inverter 280 lít RB27N4010S8/SV

 • 8.200.000đ

Tủ lạnh LG

LG InverterTủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 255 lít GN-M255BL (2019)

Tủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 255 lít GN-M255BL (2019)

 • 5.850.000đ
LG InverterTủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 393 lít GN-M422PS (2019)

Tủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 393 lít GN-M422PS (2019)

 • 9.200.000đ
LG InverterTủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 393 lít GN-L422GB

Tủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 393 lít GN-L422GB

 • 10.600.000đ
LG InverterTủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 440 Lít GN-D440BLA

Tủ lạnh LG ngăn đá trên 2 cửa Inverter 440 Lít GN-D440BLA

 • 12.800.000đ
 • 18.900.000đ -32%
LG InverterTủ lạnh LG ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 454 lít GR-D405MC

Tủ lạnh LG ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 454 lít GR-D405MC

 • 17.900.000đ
LG InverterTủ lạnh LG Side by side 2 cửa Inverter 601 lít GR-D247JDS

Tủ lạnh LG Side by side 2 cửa Inverter 601 lít GR-D247JDS

 • 27.300.000đ
 • 34.890.000đ -22%
LG InverterTủ lạnh LG Multi Door 4 cửa Inverter 494 lít GR-D22MB

Tủ lạnh LG Multi Door 4 cửa Inverter 494 lít GR-D22MB

 • 28.800.000đ
LG InverterTủ lạnh LG Multi Doors 4 cửa Inverter 490 lít GR-B22MC

Tủ lạnh LG Multi Doors 4 cửa Inverter 490 lít GR-B22MC

 • 31.400.000đ
LG InverterTủ lạnh LG Multi Doors 4 cửa Inverter 490 lít GR-B22PS

Tủ lạnh LG Multi Doors 4 cửa Inverter 490 lít GR-B22PS

 • 32.400.000đ
LG InverterTủ lạnh LG Side by side 2 cửa inverter 601 lít GR-P247JS

Tủ lạnh LG Side by side 2 cửa inverter 601 lít GR-P247JS

 • 33.400.000đ

Tủ lạnh Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 206 lít MR-FV24EM-BR-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 206 lít MR-FV24EM-BR-V

 • 5.750.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa 204 lít MR-FV24J-BR-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa 204 lít MR-FV24J-BR-V

 • 5.850.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ Lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa inverter 231 lít MR-FV28EJ-PS-V

Tủ Lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa inverter 231 lít MR-FV28EJ-PS-V

 • 7.100.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá dưới 3 cửa Inverter 272 lít MR-CX35EM-BRW

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá dưới 3 cửa Inverter 272 lít MR-CX35EM-BRW

 • 10.700.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 344 lít MR-FX43EN-GBK-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 344 lít MR-FX43EN-GBK-V

 • 11.200.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric inverter 326 lít MR-CX41EJ-BRW-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric inverter 326 lít MR-CX41EJ-BRW-V

 • 12.600.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá dưới 3 cửa inverter 326 lít MR-CX41EJ-BRW-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá dưới 3 cửa inverter 326 lít MR-CX41EJ-BRW-V

 • 12.600.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 376 lít MR-FX47EN-GBK-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 376 lít MR-FX47EN-GBK-V

 • 12.900.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-CX46EJ-BRW-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric 358 lít MR-CX46EJ-BRW-V

 • 13.400.000đ
Mitsubishi Electric InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá dưới 3 cửa inverter 358 lít MR-CX46EJ-BRW-V

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá dưới 3 cửa inverter 358 lít MR-CX46EJ-BRW-V

 • 13.400.000đ

Tủ lạnh Sharp

Sharp InverterTủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 196 Lít SJ-X201E-SL

Tủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 196 Lít SJ-X201E-SL

 • 5.050.000đ
Sharp InverterTủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 196 lít SJ-X201E-DS

Tủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 196 lít SJ-X201E-DS

 • 5.050.000đ
Sharp InverterTủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 180 lít SJ-X196E-SL

Tủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 180 lít SJ-X196E-SL

 • 5.300.000đ
Sharp InverterTủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 180 Lít SJ-X196E-DSS

Tủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 180 Lít SJ-X196E-DSS

 • 5.300.000đ
Sharp InverterTủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 224 lít SJ-X251E-SL

Tủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 224 lít SJ-X251E-SL

 • 5.650.000đ
Sharp InverterTủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 224 Lít SJ-X251E-DS

Tủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 224 Lít SJ-X251E-DS

 • 5.800.000đ
 • 7.190.000đ -19%
Sharp InverterTủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 271 lít SJ-X281E-DS

Tủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 271 lít SJ-X281E-DS

 • 5.950.000đ
Sharp InverterTủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inveter 253 lít SJ-X281E-SL

Tủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inveter 253 lít SJ-X281E-SL

 • 5.950.000đ
Sharp InverterTủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 314 lít SJ-X316E-DS

Tủ lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa inverter 314 lít SJ-X316E-DS

 • 7.200.000đ
Sharp InverterTủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 314 lít SJ-X316E-SL

Tủ Lạnh Sharp ngăn đá trên 2 cửa Inverter 314 lít SJ-X316E-SL

 • 7.200.000đ

Tủ lạnh Aqua

Aqua Tủ lạnh Aqua mini 90 lít AQR-D99FA(BS)

Tủ lạnh Aqua mini 90 lít AQR-D99FA(BS)

 • 3.400.000đ
Aqua Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa 130 lít AQR-T150FA(BS)

Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa 130 lít AQR-T150FA(BS)

 • 4.490.000đ
Aqua InverterTủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB)

Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 186 lít AQR-T219FA(PB)

 • 4.850.000đ
 • 5.690.000đ -15%
Aqua InverterTủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 235 lít AQR-T249MA.PB

Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 235 lít AQR-T249MA.PB

 • 5.200.000đ
Aqua InverterTủ lạnh AQUA ngăn đá trên 2 cửa Inverter 212 Lít AQR-T239FA(HB)

Tủ lạnh AQUA ngăn đá trên 2 cửa Inverter 212 Lít AQR-T239FA(HB)

 • 5.250.000đ
Aqua InverterTủ lạnh AQUA ngăn đá trên 2 cửa Inverter 211 Lít AQR-T238FA(FB)

Tủ lạnh AQUA ngăn đá trên 2 cửa Inverter 211 Lít AQR-T238FA(FB)

 • 5.650.000đ
Aqua InverterTủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 284 lít AQR-IG296DN

Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 284 lít AQR-IG296DN

 • 6.500.000đ
Aqua InverterTủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inveter 235 lít AQR-IG248EN.GB

Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inveter 235 lít AQR-IG248EN.GB

 • 6.590.000đ
Aqua InverterTủ Lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 284 Lít AQR-IG288EN.GB

Tủ Lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 284 Lít AQR-IG288EN.GB

 • 6.990.000đ
Aqua InverterTủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 327 lít AQR-IG336DN.GB

Tủ lạnh Aqua ngăn đá trên 2 cửa Inverter 327 lít AQR-IG336DN.GB

 • 7.600.000đ

Tủ lạnh Hitachi

Hitachi InverterTủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 274 lít MR-FV32EJ-PS

Tủ lạnh Mitsubishi Electric ngăn đá trên 2 cửa Inverter 274 lít MR-FV32EJ-PS

 • 7.000.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 230 lít R-H230PGV7(BSL)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 230 lít R-H230PGV7(BSL)

 • 7.100.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 230 lít R-H230PGV7(BBK)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 230 lít R-H230PGV7(BBK)

 • 7.100.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 203 lít R-H200PGV7(SL)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 203 lít R-H200PGV7(SL)

 • 7.190.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 203 lít R-H200PGV7(BBK)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 203 lít R-H200PGV7(BBK)

 • 7.190.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 260 lít R-H310PGV7 (BSL)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 260 lít R-H310PGV7 (BSL)

 • 7.400.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7(BBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 260 lít R-H310PGV7(BBK)

 • 7.550.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 290 lít R-H350PGV7(BBK)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 290 lít R-H350PGV7(BBK)

 • 9.000.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 290 lít R-H350PGV7(BSL)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá trên 2 cửa Inverter 290 lít R-H350PGV7(BSL)

 • 9.000.000đ
Hitachi InverterTủ lạnh Hitachi ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 275 lít R-B330PGV8(BBK) (2019)

Tủ lạnh Hitachi ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 275 lít R-B330PGV8(BBK) (2019)

 • 10.600.000đ

Tủ lạnh Casper

Casper Tủ lạnh Casper mini 44 lít RO-45PB

Tủ lạnh Casper mini 44 lít RO-45PB

 • 2.300.000đ
Casper Model 2022 Tủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa 185 lít RT-200VS

Tủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa 185 lít RT-200VS

 • 4.650.000đ
Casper Model 2022 InverterTủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 200 lít RT-215VS

Tủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 200 lít RT-215VS

 • 5.000.000đ
Casper InverterTủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 261 lít RT-275VG

Tủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 261 lít RT-275VG

 • 6.100.000đ
Casper InverterTủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 337 lít RT-368VG

Tủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 337 lít RT-368VG

 • 7.100.000đ
 • 12.600.000đ -44%
Casper InverterTủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 404 lít RT-421VGW

Tủ lạnh Casper ngăn đá trên 2 cửa inverter 404 lít RT-421VGW

 • 9.700.000đ
Casper InverterTủ lạnh Casper ngăn đá dưới 2 cửa inverter 325 lít RB-365VB

Tủ lạnh Casper ngăn đá dưới 2 cửa inverter 325 lít RB-365VB

 • 10.000.000đ
Casper InverterTủ lạnh Casper Side by Side 2 cửa inverter 551 lít RS-575VBW

Tủ lạnh Casper Side by Side 2 cửa inverter 551 lít RS-575VBW

 • 12.700.000đ
 • 28.690.000đ -56%
Casper InverterTủ lạnh Casper Side by side 2 cửa Inverter 552 lít RS-570VT

Tủ lạnh Casper Side by side 2 cửa Inverter 552 lít RS-570VT

 • 12.900.000đ
Casper InverterTủ lạnh Casper Multi Doors 4 cửa inverter 463 lít RM-522VBW

Tủ lạnh Casper Multi Doors 4 cửa inverter 463 lít RM-522VBW

 • 13.800.000đ

Tủ lạnh Toshiba

Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 233 lít GR-A28VM (UKG)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 233 lít GR-A28VM (UKG)

 • 5.700.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 233 lít GR-A28VS(DS)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 233 lít GR-A28VS(DS)

 • 5.900.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 194 lít GR-A25VM (UKG)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 194 lít GR-A25VM (UKG)

 • 5.900.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa inverter 253 lít GR-B31VU SK (2019)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa inverter 253 lít GR-B31VU SK (2019)

 • 6.100.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 253 lít GR-B31VU UKG (2019)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 253 lít GR-B31VU UKG (2019)

 • 6.600.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa inverter 330 lít GR-T39VUBZ(DS)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa inverter 330 lít GR-T39VUBZ(DS)

 • 8.400.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 311 Lít GR-RT395WE

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 311 Lít GR-RT395WE

 • 8.900.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 305 lít GR-AG36VUBZ(XB1)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 305 lít GR-AG36VUBZ(XB1)

 • 8.900.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 305 lít GR-AG36VUBZ(XK1)

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 305 lít GR-AG36VUBZ(XK1)

 • 8.950.000đ
Toshiba InverterTủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 338 Lít GR-RT440WE

Tủ lạnh Toshiba ngăn đá trên 2 cửa Inverter 338 Lít GR-RT440WE

 • 9.890.000đ

Tủ lạnh là thiết bị chuyên dụng dùng để bảo quản thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, rau, củ, trái cây đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

- Làm lạnh lâu trong khoảng 3 - 18h với mức nhiệt -18 độ C

- Diện tích sử dụng nhỏ.

- Nhiều mẫu mã, đa dạng như tủ lạnh ngăn đá trên, ngăn đá dưới, Side by side,...

- Khả năng lưu trữ thực phẩm tối ưu với dung tích lớn từ 50 - 678 lít.

- Tủ lạnh thế hệ mới Inverter tiết kiệm điện hiệu quả.

- Trang bị các công nghệ hiện đại như hệ thống làm lạnh kép, công nghệ làm lạnh đa chiều, công nghệ làm lạnh vòm, làm lạnh gián tiếp,... giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon.

- Công nghệ khử mùi, kháng khuẩn tối đa đảm bảo sức khỏe người sử dụng và giúp thực phẩm bảo quản tốt hơn.

- Thực phẩm có thể lưu trữ có thể giữ nguyên độ tươi ngon đến 7 ngày.

- Tiện dụng hơn với thiết kế nhiều cửa, nhiều ngăn chứa.

- Sử dụng trong gia đình, độ bền cao.

- Giá thành đa dạng phù hợp với mọi phân khúc khách hàng.

- Tủ lạnh giá gốc, bảo hành chính hãng.

Hiện tại Điện máy giá gốc đang cung cấp tủ lạnh với nhiều thương hiệu uy tín chất lượng như: Tủ lạnh Samsung, Tủ lạnh Toshiba, Tủ lạnh Panasonic, Tủ lạnh Hitachi, Tủ lạnh Sharp, Tủ lạnh Electrolux, Tủ lạnh Casper, Tủ lạnh Aqua, Tủ lạnh Mitsubushi Electric,...