0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Daikin

Daikin 1.0 HPMáy lạnh Daikin FTF25XAV1V 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Daikin FTF25XAV1V 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 7.300.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh Daikin FTM25KV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Daikin FTM25KV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.300.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 8.350.000đ
Daikin Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKB25XVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 8.450.000đ
Daikin Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin FTKC25UAVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.000.000đ
Daikin Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin ATKQ25TAVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Daikin ATKQ25TAVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.050.000đ
Daikin 1.5 HPMáy lạnh Daikin FTM35KV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Daikin FTM35KV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 9.300.000đ
Daikin Inverter1.0 HPMáy lạnh Daikin ATKC25UAVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Daikin ATKC25UAVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.400.000đ
Daikin 1.5 HPMáy lạnh Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Daikin FTF35XAV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 9.600.000đ
Daikin 1.5 HPMáy lạnh Daikin FTV35BXV1V9 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh Daikin FTV35BXV1V9 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 9.900.000đ

Máy lạnh âm trần Daikin

Daikin 1.0 HPMặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

Mặt nạ dàn lạnh Daikin BYFQ60B3W1

 • 4.250.000đ
Daikin 1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 19.300.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V + BC50F2XWV 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN50FXV1V/RNV50BV1V + BC50F2XWV 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

 • 19.900.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 20.600.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC35AVM Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 21.300.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC50AV1V 2.0 HP (2 Ngựa) - Kèm remote không dây

 • 21.500.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 24.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 25.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Daikin FFFC50AVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 26.400.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh âm trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V + BC50F2XWV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh âm trần Daikin FCRN60FXV1V/RNV60BV1V + BC50F2XWV 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 26.900.000đ

Máy lạnh áp trần Daikin

Daikin 1.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ13MV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ13MV1V 1.5 HP (1.5 Ngựa) - 1 Pha

 • 15.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHFC40DV1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC40DV1 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 17.250.000đ
Daikin 2.0 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R410A

 • 19.950.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHFC50DV1 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC50DV1 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 24.150.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHQ50DAVMA Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - 1 Pha

 • 25.400.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHFC60DV1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC60DV1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 26.300.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 26.500.000đ
Daikin 2.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ24MV1V/RNQ24MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 27.350.000đ
Daikin 3.5 HPMáy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh áp trần có dây Daikin FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V + BRC1NU61 (Điều khiển không dây + 200 nghìn) 3.5 HP (3.5 Ngựa) - Gas R410A

 • 27.500.000đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin

Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 1 Pha

 • 28.800.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V 3.0 HP (3 Ngựa) - 3 Pha

 • 30.600.000đ
Daikin 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023

 • 30.900.000đ
Daikin 3.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC85AV1V 3.0 HP (3 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 33.050.000đ
Daikin Inverter2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 34.600.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 1 Pha

 • 34.700.000đ
Daikin 4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

 • 35.600.000đ
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 38.100.000đ
Daikin 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 38.400.000đ
Daikin Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 40.350.000đ

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin

Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần Multi NX 2 chiều Daikin CDXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 7.800.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 11.000.000đ
Daikin 1.0 HPMáy lạnh giấu trần ống gió Dakin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh giấu trần ống gió Dakin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R410A

 • 11.400.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 11.500.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 11.850.000đ
Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin FMA60RVMV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) - Gas R32

 • 12.650.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Daikin FMA71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 13.200.000đ

Máy lạnh Multi Daikin

Daikin Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

 • 2.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - Gas R32

 • 4.100.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.150.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 4.450.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX 2 chiều Daikin CTXM25RVMV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) - 9.000 BTU - Gas R32

 • 4.700.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM50RVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) - Gas R32

 • 7.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Dàn lạnh treo tường Multi S Daikin CTKC50SVMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi NX 2 chiều Daikin CDXP35RVMV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gas R32

 • 8.200.000đ
Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

Dàn lạnh treo tường Multi NX Daikin CTKM71RVMV Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) - Gas R32

 • 8.800.000đ

Hệ Thống Máy lạnh Trung Tâm VRV / VRF Daikin

Daikin Inverter40 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-40ME2H7HE Inverter 40.0 HP (40 Ngựa) - loại hiệu suất cao

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-40ME2H7HE Inverter 40.0 HP (40 Ngựa) - loại hiệu suất cao

Daikin Inverter38 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-38ME2H7HE Inverter 38.0 HP (38 Ngựa) - loại hiệu suất cao

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-EX U-38ME2H7HE Inverter 38.0 HP (38 Ngựa) - loại hiệu suất cao

Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) FXKQ63MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 3.0 HP (3 Ngựa) FXKQ63MAVE

Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) FXKQ40MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) FXKQ40MAVE

Daikin Inverter1.25 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.25 HP (1.25 Ngựa) FXKQ32MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.25 HP (1.25 Ngựa) FXKQ32MAVE

Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FXKQ25MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) FXKQ25MAVE

Daikin Inverter4.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) FXHQ100MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) FXHQ100MAVE

Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) FXHQ63MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) FXHQ63MAVE

Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) FXHQ32MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) FXHQ32MAVE

Daikin Inverter10 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) FXMQ250MVE9

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) FXMQ250MVE9

Điều hòa không khí Packaged Daikin

Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR05NV1 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 59.450.000đ
Daikin 6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR06NV1 6.0 HP (6 Ngựa) - 3 Pha

 • 66.800.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN80HV1/RN80HY19 8.0 HP (8 Ngựa)

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN80HV1/RN80HY19 8.0 HP (8 Ngựa)

 • 77.000.000đ
Daikin 10 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR10NY1/RUR10NY1 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR10NY1/RUR10NY1 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

 • 82.923.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn thổi trực tiếp FVGR08NV1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

 • 83.300.000đ
Daikin 8.0 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR08NY1/RUR08NY1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDR08NY1/RUR08NY1 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

 • 84.703.000đ
Daikin 10 HPMáy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN100HV1/RCN100HY19 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh Daikin packaged giấu trần nối ống gió FDN100HV1/RCN100HY19 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 85.000.000đ
Daikin Inverter8.0 HPMáy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR200PY1 Inverter 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR200PY1 Inverter 8.0 HP (8 Ngựa) - 3 Pha

 • 86.300.000đ
Daikin Inverter10 HPMáy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh Daikin packaged treo trần nối ống gió FDR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

 • 90.590.000đ
Daikin Inverter10 HPMáy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin đặt sàn nối ống gió FVPR250PY1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa) - 3 Pha

 • 104.000.000đ

Daikin là thương hiệu chuyên sản xuất máy lạnh của Nhật Bản, hiện nay sản phẩm được lắp ráp tại nhiều nơi với nhà máy lớn nhất vừa được khánh thành và đi vào sản xuất tại KCN Thăng Long II, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình sản phẩm Daikin phủ đầy tấc cả các phân khúc điều hòa nhiệt độ từ máy lạnh mono, đến inverter giá rẻ, tiêu chuẩn, cao cấp, sang trọng các hệ thống multi cho căn hộ, VRV cho biệt thự và penhouse, đến các hệ thống điều hòa Sky Series cho nhà hàng, văn phòng. Hệ thống Điều hòa không khí Packaged, Chiller giải nhiệt gió, Chiller giải nhiệt nước, Ari side.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm điều hòa không khí Daikin chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống điều hòa không khí với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và cty của bạn.