0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh treo tường Nagakawa

Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 4.250.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.300.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 5.350.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 6.200.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 8.600.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

 • 9.300.000đ
Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H10 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H10 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.650.000đ
Nagakawa 2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 11.950.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 13.200.000đ

Máy lạnh âm trần Nagakawa

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1T20 2Hp ( 2 ngựa) 18000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1T20 2Hp ( 2 ngựa) 18000Btu - Gas 410

 • 14.600.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1U16 2.0Hp (2 ngựa)18000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C18R1U16 2.0Hp (2 ngựa)18000Btu - Gas 410

 • 14.600.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C18R1M03 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 17.100.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1T20 3.0Hp ( 3 ngựa) 28000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1T20 3.0Hp ( 3 ngựa) 28000Btu - Gas 410

 • 19.000.000đ
Nagakawa Inverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1U16 3.0Hp (3 ngựa)28000Btu - Gas 410

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C28R1U16 3.0Hp (3 ngựa)28000Btu - Gas 410

 • 20.800.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Nagakawa NT-C28R1M03 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 21.700.000đ
Nagakawa 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1U16 4Hp (4 ngựa) 36000Btu - Gas 410 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1U16 4Hp (4 ngựa) 36000Btu - Gas 410 - 3 pha

 • 26.900.000đ
Nagakawa 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1T20 4Hp ( 4 ngựa) 36000Btu - Gas R410A)

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C36R1T20 4Hp ( 4 ngựa) 36000Btu - Gas R410A)

 • 27.000.000đ
Nagakawa 5.5 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1U16 5.5Hp (5.5 ngựa) 50.000Btu - Gas 410a - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1U16 5.5Hp (5.5 ngựa) 50.000Btu - Gas 410a - 3 Pha

 • 29.600.000đ
Nagakawa 5.5 HPMáy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1T20 5.5Hp ( 5.5 ngựa) 50000Btu - Gas 410 - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Cassette 8 hướng thổi NT-C50R1T20 5.5Hp ( 5.5 ngựa) 50000Btu - Gas 410 - 3 Pha

 • 29.600.000đ

Máy lạnh áp trần Nagakawa

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C185Q 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.800.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh áp trần Nagakawa NV-C285Q 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh áp trần Nagakawa NV-C285Q 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 22.300.000đ

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa

Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28 DH+ 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28 DH+ 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 19.700.000đ
Nagakawa 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DHS 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C28DHS 3.0 HP (3 Ngựa)

 • 19.700.000đ
Nagakawa 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50 DH+ 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C50 DH+ 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 28.500.000đ
Nagakawa 10 HPMáy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Nagakawa NP-C100DL 10.0 HP (10 Ngựa)

 • 60.600.000đ