0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
29 Máy lạnh treo tường Nagakawa
Xếp theo
Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2H06 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2H06 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.450.000đ
Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

 • 4.700.000đ
Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2M09 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2M09 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.700.000đ
 • 7.590.000đ -38%
Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 4.700.000đ
Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T01 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T01 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.600.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12TL 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.600.000đ
Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H08 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H08 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 5.650.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 5.700.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2022

 • 5.700.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2M09 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2M09 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.800.000đ
 • 9.190.000đ -37%
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2H06 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2H06 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.800.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R1M05 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R1M05 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.950.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 6.700.000đ
Nagakawa Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H08 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H08 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.700.000đ
Nagakawa Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2T01 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2T01 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.700.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 8.700.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 8.700.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

 • 9.100.000đ
Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H10 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H10 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 9.550.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

 • 10.100.000đ
Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H08 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H08 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.100.000đ
Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 10.750.000đ
Nagakawa 2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24TL 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24TL 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 11.600.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2022

 • 13.800.000đ
Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H10 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H10 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Nagakawa 2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R1M05 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R1M05 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa 2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18TL 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL 2.0 HP (2 Ngựa)