12 Máy lạnh treo tường Nagakawa
Xếp theo
NagakawaInverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H08

Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H08

 • 5.650.000đ
NagakawaInverter2.0 HPMáy lạnh treo tường Nagakawa inverter NIS-C18R2T01 (2.0Hp)

Máy lạnh treo tường Nagakawa inverter NIS-C18R2T01 (2.0Hp)

 • 10.750.000đ
NagakawaInverter1.5 HPMáy lạnh treo tường Nagakawa inverter NIS-C12R2T01 (1.5Hp)

Máy lạnh treo tường Nagakawa inverter NIS-C12R2T01 (1.5Hp)

 • 6.700.000đ
NagakawaInverter1.0 HPMáy lạnh treo tường Nagakawa inverter NIS-C09R2T01 (1.0Hp)

Máy lạnh treo tường Nagakawa inverter NIS-C09R2T01 (1.0Hp)

 • 5.600.000đ
Nagakawa1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 (1.0Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 (1.0Hp)

 • 4.500.000đ
Nagakawa2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 (2.5Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 (2.5Hp)

 • 11.850.000đ
Nagakawa2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 (2.0Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 (2.0Hp)

 • 8.700.000đ
Nagakawa1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2H06 (1.5Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2H06 (1.5Hp)

 • 5.750.000đ
Nagakawa1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2H06 (1.0Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2H06 (1.0Hp)

 • 4.450.000đ
Nagakawa2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24TL (2.5Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24TL (2.5Hp)

 • 11.600.000đ
Nagakawa2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18TL (2.0Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18TL (2.0Hp)

 • 8.450.000đ
Nagakawa1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12TL (1.5Hp)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12TL (1.5Hp)

 • 5.600.000đ