0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
35 Máy lạnh treo tường Nagakawa
Xếp theo
Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 1.0 HP (1 Ngựa) model 2023

  • 4.250.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

  • 5.300.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

  • 5.350.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

  • 6.200.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 2.0 HP (2 Ngựa) model 2023

  • 8.600.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2022

  • 9.300.000đ
Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H10 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H10 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 9.650.000đ
Nagakawa 2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2H06 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 11.950.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 13.200.000đ
Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa inverter tiết kiệm điện 2HP (18000Btu) NIS-C18R2T28 model 2023

Máy lạnh Nagakawa inverter tiết kiệm điện 2HP (18000Btu) NIS-C18R2T28 model 2023

Nagakawa Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa inverter tiết kiệm điện 1,5HP (12000Btu) NIS-C12R2T28 model 2023

Máy lạnh Nagakawa inverter tiết kiệm điện 1,5HP (12000Btu) NIS-C12R2T28 model 2023

Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa inverter tiết kiệm điện 1HP (9000Btu) NIS-C09R2T28 model 2023

Máy lạnh Nagakawa inverter tiết kiệm điện 1HP (9000Btu) NIS-C09R2T28 model 2023

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa giá rẻ 2HP (18000Btu) NS-C18R2T31 model 2023

Máy lạnh Nagakawa giá rẻ 2HP (18000Btu) NS-C18R2T31 model 2023

Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa giá rẻ 1,5HP (12000Btu) NS-C12R2T31 model 2023

Máy lạnh Nagakawa giá rẻ 1,5HP (12000Btu) NS-C12R2T31 model 2023

Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa giá rẻ 1HP (9000Btu) NS-C09R2T31 model 2023

Máy lạnh Nagakawa giá rẻ 1HP (9000Btu) NS-C09R2T31 model 2023

Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H10 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H10 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Nagakawa 2.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C24R1M05 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R1M05 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R1M05 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R1M05 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R1M05 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2M09 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2M09 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R2M09 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2M09 1.0 HP (1 Ngựa)

Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H08 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2H08 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H08 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H08 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H08 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2H08 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Nagakawa Inverter2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T01 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2T01 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2T01 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Nagakawa Inverter1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T01 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T01 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

Nagakawa 1.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C09R1M05 1.0 HP (1 Ngựa)

Nagakawa 2.0 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2H06 2.0 HP (2 Ngựa)