0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
21 Máy lạnh treo tường Hitachi
Xếp theo
Hitachi 1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ10CKV 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ10CKV 1.0 HP (1 Ngựa)

  • 5.750.000đ
Hitachi 1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa)

  • 6.950.000đ
Hitachi 1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAC/RAS-EJ10CKV1 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAC/RAS-EJ10CKV1 1.0 HP (1 Ngựa)

  • 7.100.000đ
Hitachi Inverter1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

  • 7.100.000đ
Hitachi Inverter1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

  • 9.250.000đ
Hitachi 2.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ18CKV 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ18CKV 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 10.500.000đ
Hitachi Inverter2.0 HPMáy Lạnh Hitachi RAS-XJ18CKV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy Lạnh Hitachi RAS-XJ18CKV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 13.950.000đ
Hitachi 2.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ24CKV 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ24CKV 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 15.300.000đ
Hitachi Inverter2.0 HPMáy lạnh Hitachi RAC/RAS-XJ18CMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAC/RAS-XJ18CMV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Hitachi Inverter2.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-VJ24CLV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2021

Máy lạnh Hitachi RAS-VJ24CLV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa) model 2021

Hitachi Inverter2.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-VJ18CLV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2021

Máy lạnh Hitachi RAS-VJ18CLV Inverter 2.0 HP (2 Ngựa) model 2021

Hitachi Inverter1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-VJ13CLV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2021

Máy lạnh Hitachi RAS-VJ13CLV Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2021

Hitachi Inverter1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-VJ10CLV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2021

Máy lạnh Hitachi RAS-VJ10CLV Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) model 2021

Hitachi Inverter2.5 HPMáy Lạnh Hitachi RAS-XJ24CKV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy Lạnh Hitachi RAS-XJ24CKV Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Hitachi 1.0 HPMáy Lạnh Hitachi RAS-F10CG 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG 1.0 HP (1 Ngựa)

Hitachi 1.5 HPMáy lạnh Hitachi Ras-F13CF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Hitachi 2.0 HPMáy lạnh Hitachi Ras-F18CF 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF 2.0 HP (2 Ngựa)

Hitachi Inverter2.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-X18CD Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-X18CD Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Hitachi 1.0 HPMáy lạnh Hitachi Ras-E10CZ 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi Ras-E10CZ 1.0 HP (1 Ngựa)

Hitachi Inverter1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-X13CD Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Hitachi 1.5 HPMáy lạnh Hitachi Ras-E13CF 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi Ras-E13CF 1.5 HP (1.5 Ngựa)