19 Máy lạnh treo tường Hitachi
Xếp theo
HitachiInverter2.5 HPMáy lạnh treo tường Hitachi inverter (2.5Hp) RAS-VJ24CLV model 2021

Máy lạnh treo tường Hitachi inverter (2.5Hp) RAS-VJ24CLV model 2021

 • 25.450.000đ
HitachiInverter2.0 HPMáy lạnh treo tường Hitachi inverter (2.0Hp) RAS-VJ18CLV model 2021

Máy lạnh treo tường Hitachi inverter (2.0Hp) RAS-VJ18CLV model 2021

 • 19.550.000đ
HitachiInverter1.5 HPMáy lạnh treo tường Hitachi inverter (1.5Hp) RAS-VJ13CLV model 2021

Máy lạnh treo tường Hitachi inverter (1.5Hp) RAS-VJ13CLV model 2021

 • 16.550.000đ
HitachiInverter1.0 HPMáy lạnh treo tường Hitachi inverter (1.0Hp) VJ10CLV model 2021

Máy lạnh treo tường Hitachi inverter (1.0Hp) VJ10CLV model 2021

 • 15.550.000đ
HitachiInverter2.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-X18CD Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-X18CD Inverter (2.0Hp)

 • 14.650.000đ
Hitachi2.0 HPMáy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp)

Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp)

 • 10.250.000đ
Hitachi1.5 HPMáy lạnh Hitachi Ras-F13CF (1.5Hp)

Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF (1.5Hp)

 • 7.100.000đ
Hitachi1.0 HPMáy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp)

Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp)

 • 5.150.000đ
Hitachi1.5 HPMáy lạnh Hitachi Ras-E13CF (1.5Hp)

Máy lạnh Hitachi Ras-E13CF (1.5Hp)

 • 8.500.000đ
HitachiInverter1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-X13CD Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-X13CD Inverter (1.5Hp)

 • 10.100.000đ
Hitachi1.0 HPMáy lạnh Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp)

Máy lạnh Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp)

 • 4.625.000đ
 • 6.750.000đ
HitachiInverter2.5 HPMáy Lạnh Hitachi RAS-XJ24CKV Inverter (2.5 Hp)

Máy Lạnh Hitachi RAS-XJ24CKV Inverter (2.5 Hp)

 • 22.300.000đ
HitachiInverter2.0 HPMáy Lạnh Hitachi RAS-XJ18CKV Inverter (2.0Hp)

Máy Lạnh Hitachi RAS-XJ18CKV Inverter (2.0Hp)

 • 14.700.000đ
HitachiInverter1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-XJ10CKV Inverter (1.0Hp)

 • 8.550.000đ
HitachiInverter1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-XJ13CKV Inverter (1.5Hp)

 • 9.850.000đ
Hitachi2.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ24CKV (2.5Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ24CKV (2.5Hp)

 • 15.800.000đ
Hitachi2.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ18CKV (2.0Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ18CKV (2.0Hp)

 • 10.700.000đ
Hitachi1.0 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ10CKV (1.0Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ10CKV (1.0Hp)

 • 5.600.000đ
Hitachi1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV (1.5Hp)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV (1.5Hp)

 • 7.650.000đ