0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
46 Máy lạnh treo tường Toshiba
Xếp theo
Toshiba 1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10U2KSG-V 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.700.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10C4KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 7.400.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Toshiba RAS-H10Z1KCVG-V Inverter 1.0 HP (1.0 Ngựa) model 2023

 • 7.600.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP (9000Btu) RAS-H10S4KCVG-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.0HP (9000Btu) RAS-H10S4KCVG-V model 2024

 • 7.700.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP (1 Ngựa) RAS-10S3KCV-V/RAS-10S3ACV-V - Gas R410A

Máy Lạnh Toshiba Inverter 1 HP (1 Ngựa) RAS-10S3KCV-V/RAS-10S3ACV-V - Gas R410A

 • 8.200.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10X3KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10X3KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 8.700.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10E2KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 8.850.000đ
 • 11.490.000đ -23%
Toshiba Inverter1.0 HPMáy Lạnh Toshiba RAS-H10XKCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy Lạnh Toshiba RAS-H10XKCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.050.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10X2KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10X2KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.150.000đ
 • 10.190.000đ -10%
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10L3KCVG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 9.200.000đ
 • 9.990.000đ -8%
Toshiba 1.5 HPMáy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy Lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.200.000đ
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13H2KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13H2KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.600.000đ
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Toshiba RAS-H13Z1KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 9.800.000đ
Toshiba Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C4KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.800.000đ
 • 12.990.000đ -25%
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13HKCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13HKCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 9.850.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 1.5HP (12000Btu) RAS-H13S4KCV2G-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5HP (12000Btu) RAS-H13S4KCV2G-V model 2024

 • 10.000.000đ
Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13E2KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 11.200.000đ
Toshiba 2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.500.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C4KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 14.550.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 2.0HP (17000Btu) RAS-H18S4KCV2G-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0HP (17000Btu) RAS-H18S4KCV2G-V model 2024

 • 15.200.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18PKCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.000.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18E2KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 16.200.000đ
Toshiba 2.5 HPMáy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy Lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 16.400.000đ
Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba Plasma Ion diệt khuẩn RAS-H18J2KCVRG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba Plasma Ion diệt khuẩn RAS-H18J2KCVRG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

 • 18.100.000đ
Toshiba Mới & Nổi bật Inverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba Inverter 2.5HP (20.400Btu) RAS-H24S4KCV2G-V model 2024

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.5HP (20.400Btu) RAS-H24S4KCV2G-V model 2024

 • 18.800.000đ
Toshiba Inverter2.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H24E2KCVG-V Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

 • 20.500.000đ
Toshiba Inverter1.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H10T4KCVRG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H10T4KCVRG-V Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H18C3KCVG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Toshiba Inverter1.5 HPMáy lạnh Toshiba RAS-H13C3KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba RAS-H13C3KCVG-V Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Toshiba Inverter2.0 HPMáy lạnh Toshiba Daiseikai H18N4KCVPG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Toshiba Daiseikai H18N4KCVPG-V Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)