19 Máy lạnh treo tường Samsung
Xếp theo
SamsungInverter2.5 HPMáy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR24TYHYCWKNSV inverter (2.5Hp)

 • 16.000.000đ
SamsungInverter2.0 HPMáy lạnh Samsung AR18TYHYCWKNSV inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR18TYHYCWKNSV inverter (2.0Hp)

 • 12.100.000đ
SamsungInverter2.0 HPMáy lạnh Samsung AR18TYGCDWKNSV Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR18TYGCDWKNSV Inverter (2.0Hp)

 • 17.100.000đ
SamsungInverter1.5 HPMáy lạnh Samsung AR13TYGCDWKNSV Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR13TYGCDWKNSV Inverter (1.5Hp)

 • 12.000.000đ
SamsungInverter1.0 HPMáy lạnh Samsung AR10TYGCDWKNSV Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR10TYGCDWKNSV Inverter (1.0Hp)

 • 10.500.000đ
SamsungInverter2.5 HPMáy lạnh Samsung AR24TYHYCW20 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR24TYHYCW20 inverter (2.5Hp)

 • 15.800.000đ
SamsungInverter2.0 HPMáy lạnh Samsung AR18TYHYCW20 inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR18TYHYCW20 inverter (2.0Hp)

 • 11.100.000đ
SamsungInverter1.5 HPMáy lạnh Samsung AR12TYHQASINSV inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR12TYHQASINSV inverter (1.5Hp)

 • 7.100.000đ
SamsungInverter1.0 HPMáy lạnh Samsung AR09TYHQASINSV inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR09TYHQASINSV inverter (1.0Hp)

 • 5.800.000đ
 • 8.540.000đ-32%
SamsungInverter1.0 HPMáy lạnh Samsung Wind-Free AR10TYGCDWKN/SV Inverter (1.0 HP)

Máy lạnh Samsung Wind-Free AR10TYGCDWKN/SV Inverter (1.0 HP)

 • 9.600.000đ
 • 11.690.000đ-18%
SamsungInverter1.5 HPMáy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKN/SV

Máy lạnh Samsung Wind-Free Inverter 1.5 HP AR13TYGCDWKN/SV

 • 11.250.000đ
 • 13.390.000đ-16%
SamsungInverter1.0 HPMáy lạnh Samsung AR10TYHYCWKN/SV Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR10TYHYCWKN/SV Inverter (1.0Hp)

 • 7.050.000đ
 • 8.690.000đ-19%
SamsungInverter1.5 HPMáy lạnh Samsung AR13TYHYCWKN/SV Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR13TYHYCWKN/SV Inverter (1.5Hp)

 • 7.300.000đ
 • 9.590.000đ-24%
SamsungInverter1.0 HPMáy lạnh Samsung AR10NVF Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR10NVF Inverter (1.0Hp)

 • 8.200.000đ
SamsungInverter2.5 HPMáy lạnh Samsung AR24NVFHGWKN/SV Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR24NVFHGWKN/SV Inverter (2.5Hp)

 • 17.550.000đ
SamsungInverter2.0 HPMáy lạnh Samsung AR18RYFTAURNSV/XSV Inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR18RYFTAURNSV/XSV Inverter (2.0Hp)

 • 14.640.000đ
SamsungInverter1.5 HPMáy lạnh Samsung AR13RYFTAWKNSV/XSV Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR13RYFTAWKNSV/XSV Inverter (1.5Hp)

 • 9.640.000đ
SamsungInverter1.5 HPMáy lạnh Samsung AR13MVFHGWKNSV Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Samsung AR13MVFHGWKNSV Inverter (1.5Hp)

 • 7.100.000đ
SamsungInverter1.0 HPMáy lạnh Samsung AR10RYFTAWKNSV/XSV Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Samsung AR10RYFTAWKNSV/XSV Inverter (1.0Hp)

 • 8.640.000đ