15 Máy lạnh treo tường Funiki
Xếp theo
FunikiModel 2022Inverter2.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-24TMU Inverter (2.5Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-24TMU Inverter (2.5Hp) model 2022

 • 13.900.000đ
FunikiModel 2022Inverter2.0 HPMáy lạnh Funiki HIC-18TMU Inverter (2.0Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-18TMU Inverter (2.0Hp) model 2022

 • 10.800.000đ
FunikiModel 2022Inverter1.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter (1.5Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter (1.5Hp) model 2022

 • 6.750.000đ
FunikiModel 2022Inverter1.0 HPMáy lạnh Funiki HIC-09TMU Inverter (1.0Hp) model 2022

Máy lạnh Funiki HIC-09TMU Inverter (1.0Hp) model 2022

 • 5.600.000đ
FunikiModel 20222.5 HPMáy lạnh Funiki HSC24TMU (2.5Hp)

Máy lạnh Funiki HSC24TMU (2.5Hp)

 • 12.200.000đ
FunikiModel 20221.5 HPMáy lạnh Funiki HSC12TMU (1.5Hp)

Máy lạnh Funiki HSC12TMU (1.5Hp)

 • 6.100.000đ
FunikiModel 20221.0 HPMáy lạnh Funiki HSC09TMU (1.0Hp)

Máy lạnh Funiki HSC09TMU (1.0Hp)

 • 4.700.000đ
FunikiModel 20222.0 HPMáy lạnh Funiki HSC18TMU (2.0Hp)

Máy lạnh Funiki HSC18TMU (2.0Hp)

 • 9.400.000đ
FunikiInverter2.0 HPMáy lạnh Funiki HIC-18MMC inverter (2.0Hp)

Máy lạnh Funiki HIC-18MMC inverter (2.0Hp)

 • 10.600.000đ
FunikiInverter1.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-12MMC inverter (1.5Hp)

Máy lạnh Funiki HIC-12MMC inverter (1.5Hp)

 • 7.000.000đ
FunikiInverter1.0 HPMáy lạnh Funiki HIC-09MMC inverter (1.0Hp)

Máy lạnh Funiki HIC-09MMC inverter (1.0Hp)

 • 5.800.000đ
Funiki2.5 HPMáy lạnh Funiki SC24MMC2 (2.5Hp)

Máy lạnh Funiki SC24MMC2 (2.5Hp)

 • 12.100.000đ
Funiki2.0 HPMáy Lạnh Funiki SC18MMC2 (2.0Hp)

Máy Lạnh Funiki SC18MMC2 (2.0Hp)

 • 9.200.000đ
Funiki1.0 HPMáy Lạnh Funiki SC09MMC2 (1.0Hp)

Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 (1.0Hp)

 • 4.850.000đ
Funiki1.5 HPMáy Lạnh Funiki SC12MMC2 (1.5Hp)

Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 (1.5Hp)

 • 6.350.000đ