0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
268 Máy lạnh treo tường 1.5 HP
Xếp theo
Asanzo 1.5 HPMáy lạnh Asanzo S12A 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Asanzo S12A 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.300.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 5.500.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R1M05 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R1M05 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.550.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NS-C12R2M09 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2M09 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.550.000đ
Midea 1.5 HPMáy lạnh Midea MSAF-13CRN8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Midea MSAF-13CRN8 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.600.000đ
Aqua 1.5 HPMáy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Aqua AQA-KCR12NQ-S 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.600.000đ
 • 8.990.000đ -38%
Aqua 1.5 HPMáy lạnh Aqua AQA-KCR12PA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Aqua AQA-KCR12PA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.650.000đ
Nagakawa 1.5 HPMáy lạnh Nagakawa giá rẻ 1,5HP (12000Btu) NS-C12R2T31 model 2023

Máy lạnh Nagakawa giá rẻ 1,5HP (12000Btu) NS-C12R2T31 model 2023

 • 5.700.000đ
Funiki Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Funiki HSC12TMU 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Funiki HSC12TMU 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.700.000đ
Asanzo 1.5 HPMáy lạnh Asanzo S12N66 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Asanzo S12N66 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.700.000đ
Dairry 1.5 HPMáy lạnh Dairry DR12-LKC 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Dairry DR12-LKC 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.800.000đ
Casper Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Casper SC-12FS33 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper SC-12FS33 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.900.000đ
Sumikura Model 2022 1.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-120 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Moradi

Máy lạnh Sumikura APS/APO-120 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Moradi

 • 5.900.000đ
Funiki 1.5 HPMáy lạnh treo tường Funiki HSC-12MMC 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh treo tường Funiki HSC-12MMC 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 5.900.000đ
Alaska 1.5 HPMáy lạnh Alaska AC-12WA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Alaska AC-12WA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.000.000đ
 • 10.635.000đ -44%
TCL 1.5 HPMáy lạnh TCL TAC-N12CS-XA21 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh TCL TAC-N12CS-XA21 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.150.000đ
TCL Inverter1.5 HPMáy lạnh TCL TAC-13CSD/TPG11 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh TCL TAC-13CSD/TPG11 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.300.000đ
TCL Inverter1.5 HPMáy lạnh TCL TAC-13CSD/XA66 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh TCL TAC-13CSD/XA66 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.300.000đ
Funiki 1.5 HPMáy Lạnh Funiki SC12MMC2 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy Lạnh Funiki SC12MMC2 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.350.000đ
Reetech 1.5 HPMáy lạnh Reetech RT12-DF-BT 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT12-DF-BT 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.400.000đ
Reetech 1.5 HPMáy lạnh Reetech RT12/RC12 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Reetech RT12/RC12 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.400.000đ
Sumikura 1.5 HPMáy lạnh Sumikura SK-(H)120 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Sumikura SK-(H)120 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.400.000đ
Akino 1.5 HPMáy lạnh Akino AKN-12CFS1FA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Akino AKN-12CFS1FA 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.450.000đ
Nagakawa Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2022

 • 6.550.000đ
Casper Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper Inverter GC-12IS35 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

Máy lạnh Casper Inverter GC-12IS35 1.5 HP (1.5 Ngựa) model 2023

 • 6.600.000đ
Funiki Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Funiki HIC-12TMU Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.600.000đ
Casper Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper MC-12IS33 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.650.000đ
Sumikura Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Sumikura APS/APO-120 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gold

Máy lạnh Sumikura APS/APO-120 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa) - Gold

 • 6.690.000đ
Casper Model 2022 Inverter1.5 HPMáy lạnh Casper HC-12IA33 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Casper HC-12IA33 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.700.000đ
Hitachi 1.5 HPMáy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Hitachi RAS-EJ13CKV 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 6.700.000đ