0 Cart

Your shopping cart is currently empty

Buy now

Multi system air conditioning Panasonic

Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ60WD3H8A inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ60WD3H8A inverter (3.0Hp)

 • 15.222.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ50WD3H8A inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ50WD3H8A inverter (2.0Hp)

 • 14.459.000đ
Panasonic Inverter1.75 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ35WD3H8A inverter (1.75Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ35WD3H8A inverter (1.75Hp)

 • 12.496.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ25WD3H8A inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió Multi Panasonic CS-MZ25WD3H8A inverter (1.5Hp)

 • 11.919.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ60WB4H8A inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ60WB4H8A inverter (3.0Hp)

 • 15.348.000đ
Panasonic Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ50WB4H8A inverter (2.0Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ50WB4H8A inverter (2.0Hp)

 • 13.303.000đ
Panasonic Inverter1.75 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ35WB4H8A inverter (1.75Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ35WB4H8A inverter (1.75Hp)

 • 11.393.000đ
Panasonic Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ25WB4H8A inverter (1.5Hp)

Dàn lạnh âm trần Multi Panasonic CS-MZ25WB4H8A inverter (1.5Hp)

 • 10.271.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ60WKH-8 inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ60WKH-8 inverter (3.0Hp)

 • 11.525.000đ
Panasonic Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ71WKH-8 inverter (3.0Hp)

Dàn lạnh treo tường Multi Panasonic CS-MRZ71WKH-8 inverter (3.0Hp)

 • 11.693.000đ

Multi system air conditioning Daikin

Daikin Inverter3.0 HPDaikin Multi S Air Conditioning MKC70SVMV/CTKC35RVMV+CTKC50SVMV Inverter (3.0Hp) - Combo Promotion

Daikin Multi S Air Conditioning MKC70SVMV/CTKC35RVMV+CTKC50SVMV Inverter (3.0Hp) - Combo Promotion

 • 29.200.000đ
 • 38.445.000đ -24%
Daikin Inverter3.0 HPDaikin Multi S Air Conditioning MKC70SVMV/CTKC25RVMV+CTKC50SVMV Inverter (3.0Hp) - Combo Promotion

Daikin Multi S Air Conditioning MKC70SVMV/CTKC25RVMV+CTKC50SVMV Inverter (3.0Hp) - Combo Promotion

 • 28.600.000đ
 • 37.908.000đ -25%
Daikin Inverter3.0 HPDaikin Multi S Air Conditioning MKC70SVMV/CTKC25RVMV+CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter (3.0Hp) - Combo Promotion

Daikin Multi S Air Conditioning MKC70SVMV/CTKC25RVMV+CTKC25RVMV+CTKC25RVMV Inverter (3.0Hp) - Combo Promotion

 • 29.000.000đ
 • 38.715.000đ -25%
Daikin Inverter3.0 HPDaikin Multi S system air conditioner MKC70SVMV/CTKC35RVMV+CTKC35RVMV inverter (3.0Hp)

Daikin Multi S system air conditioner MKC70SVMV/CTKC35RVMV+CTKC35RVMV inverter (3.0Hp)

 • 26.100.000đ
 • 35.387.000đ -26%
Daikin Inverter2.0 HPDaikin Multi S system air conditioner MKC50RVMV/CTKC25RVMV+CTKC35RVMV inverter (2.0Hp)

Daikin Multi S system air conditioner MKC50RVMV/CTKC25RVMV+CTKC35RVMV inverter (2.0Hp)

 • 19.950.000đ
 • 27.900.000đ -28%
Daikin Inverter2.0 HPDaikin Multi S system air conditioner inverter MKC50RVMV/CTKC25RVMV+CTKC25RVMV (2.0Hp)

Daikin Multi S system air conditioner inverter MKC50RVMV/CTKC25RVMV+CTKC25RVMV (2.0Hp)

 • 19.550.000đ
 • 27.363.000đ -29%
Daikin Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

Điều khiển có dây 1 chiều BRC073A4

 • 2.200.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDaikin Multi S outdoor unit MKC70SVMV inverter (3.0Hp)

Daikin Multi S outdoor unit MKC70SVMV inverter (3.0Hp)

 • 23.000.000đ
Daikin Inverter2.0 HPDaikin Multi S outdoor unit MKC50RVMV inverter (2.0Hp)

Daikin Multi S outdoor unit MKC50RVMV inverter (2.0Hp)

 • 16.800.000đ
Daikin Inverter3.0 HPDaikin Multi air conditioning outdoor unit 4MKM68RVMV inverter (3.0Hp) - Gas R32

Daikin Multi air conditioning outdoor unit 4MKM68RVMV inverter (3.0Hp) - Gas R32

 • 29.800.000đ

Multi system air conditioning Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (3.0Hp) SEZ-KD71VAL

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (3.0Hp) SEZ-KD71VAL

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (2.5Hp) SEZ-KD60VAL

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (2.5Hp) SEZ-KD60VAL

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) SEZ-KD50VAL

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) SEZ-KD50VAL

Mitsubishi Electric Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (1.5Hp) SEZ-KD35VAL

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (1.5Hp) SEZ-KD35VAL

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (1.0Hp) SEZ-KD25VAL

Dàn lạnh âm trần nối ống gió Multi Mitsubishi Electric inverter (1.0Hp) SEZ-KD25VAL

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric inverter (3.0Hp) PLA-RP71BA

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric inverter (3.0Hp) PLA-RP71BA

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric inverter (2.5Hp) PLA-RP60BA

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric inverter (2.5Hp) PLA-RP60BA

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) PLA-RP50BA

Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) PLA-RP50BA

Mitsubishi Electric Inverter3.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric inverter (3.0Hp) MXY-GE26VA

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric inverter (3.0Hp) MXY-GE26VA

Mitsubishi Electric Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric inverter (2.5Hp) MXY-GE24VA

Dàn lạnh treo tường Multi Mitsubishi Electric inverter (2.5Hp) MXY-GE24VA

Multi system air conditioning Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

Mitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK35ZSS-W5 Inverter (1.5Hp)

 • 5.250.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

Mitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK25ZSS-W5 Inverter (1.0Hp)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.0 HPMitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK25ZS-S inverter (1.0Hp)

Mitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK25ZS-S inverter (1.0Hp)

 • 4.500.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK35ZS-S inverter (1.5Hp)

Mitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK35ZS-S inverter (1.5Hp)

 • 5.150.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK50ZS-S inverter (2.0Hp)

Mitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK50ZS-S inverter (2.0Hp)

 • 7.600.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter3.0 HPMitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK71ZR-S Inverter (3.0Hp)

Mitsubishi Heavy multi wall mounted indoor unit SRK71ZR-S Inverter (3.0Hp)

 • 10.700.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMitsubishi Heavy Multi Wall-mounted indoor unit SRK60ZMX-S Inverter (2.5Hp)

Mitsubishi Heavy Multi Wall-mounted indoor unit SRK60ZMX-S Inverter (2.5Hp)

 • 8.850.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.5 HPMitsubishi Heavy Multi ceiling mounted indoor unit FDTC60VF Inverter (2.5Hp)

Mitsubishi Heavy Multi ceiling mounted indoor unit FDTC60VF Inverter (2.5Hp)

 • 10.300.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter2.0 HPMitsubishi Heavy Multi ceiling mounted indoor unit FDTC50VF Inverter (2.0Hp)

Mitsubishi Heavy Multi ceiling mounted indoor unit FDTC50VF Inverter (2.0Hp)

 • 10.100.000đ
Mitsubishi Heavy Inverter1.5 HPMitsubishi Heavy Multi ceiling mounted indoor unit FDTC35VF Inverter (1.5Hp)

Mitsubishi Heavy Multi ceiling mounted indoor unit FDTC35VF Inverter (1.5Hp)

 • 8.700.000đ

Multi system air conditioning LG

LG Inverter5.0 HPDàn nóng Multi LG A5UQ48GFA1 inverter (5.0Hp)

Dàn nóng Multi LG A5UQ48GFA1 inverter (5.0Hp)

 • 35.600.000đ
LG Inverter2.5 HPLG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ24GL3A0 Inverter (2.5Hp)

LG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ24GL3A0 Inverter (2.5Hp)

 • 10.400.000đ
LG Inverter2.0 HPLG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ18GL2A0 Inverter (2.0Hp)

LG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ18GL2A0 Inverter (2.0Hp)

 • 9.850.000đ
LG Inverter1.5 HPLG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ12GL2A0 Inverter (1.5Hp)

LG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ12GL2A0 Inverter (1.5Hp)

 • 8.600.000đ
LG Inverter1.0 HPLG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ09GL1A0 Inverter (1.0Hp)

LG Multi Duct Connected Indoor Unit AMNQ09GL1A0 Inverter (1.0Hp)

 • 7.800.000đ
LG Inverter2.5 HPLG Ceiling-Mounted Indoor Unit AMNQ24GTTA0 Inverter (2.5Hp)

LG Ceiling-Mounted Indoor Unit AMNQ24GTTA0 Inverter (2.5Hp)

 • 9.700.000đ
LG Inverter2.0 HPLG Multi Ceiling-Mounted Indoor Unit AMNQ18GTTA0 Inverter (2.0Hp)

LG Multi Ceiling-Mounted Indoor Unit AMNQ18GTTA0 Inverter (2.0Hp)

 • 9.100.000đ
LG Inverter1.5 HPLG Multi Ceiling-Mounted Indoor AMNQ12GTUA0 Unit Inverter (1.5Hp)

LG Multi Ceiling-Mounted Indoor AMNQ12GTUA0 Unit Inverter (1.5Hp)

 • 7.900.000đ
LG Inverter1.0 HPLG Ceiling-Mounted Indoor Unit AMNQ09GTUA0 Inverter (1.0Hp)

LG Ceiling-Mounted Indoor Unit AMNQ09GTUA0 Inverter (1.0Hp)

 • 7.500.000đ
LG Inverter3.0 HPLG multi outdoor unit A3UQ30GFD0 inverter (3.0 Hp)

LG multi outdoor unit A3UQ30GFD0 inverter (3.0 Hp)

 • 19.200.000đ

Multi system air conditioning Reetech

Reetech Inverter2.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech Inverter (2.0Hp) RGTVM18H-BA-A

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech Inverter (2.0Hp) RGTVM18H-BA-A

Reetech Inverter1.5 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech Inverter (1.5Hp) RGTVM12H-BA-A

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech Inverter (1.5Hp) RGTVM12H-BA-A

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh âm trần Multi Reetech Inverter (1.0Hp) RGTVM9H-BA-A

Dàn lạnh âm trần Multi Reetech Inverter (1.0Hp) RGTVM9H-BA-A

Reetech Inverter2.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (2.5Hp) RTVM24H-BA-A

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (2.5Hp) RTVM24H-BA-A

Reetech Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (2.0Hp) RTVM18H-BA-A

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (2.0Hp) RTVM18H-BA-A

Reetech Inverter1.5 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (1.5Hp) RTVM12H-BA-A

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (1.5Hp) RTVM12H-BA-A

Reetech Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (1.0Hp) RTVM9H-BA-A

Dàn lạnh treo tường Multi Reetech Inverter (1.0Hp) RTVM9H-BA-A

Reetech Inverter4.5 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech Inverter (4.5Hp) RMSV42H-BA-A

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech Inverter (4.5Hp) RMSV42H-BA-A

Reetech Inverter4.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech Inverter (4.0Hp) RMSV36H-BA-A

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech Inverter (4.0Hp) RMSV36H-BA-A

Reetech Inverter3.0 HPDàn nóng máy lạnh Multi Reetech Inverter (3.0Hp) RMSV28H-BA-A

Dàn nóng máy lạnh Multi Reetech Inverter (3.0Hp) RMSV28H-BA-A

Multi system air conditioning Fujitsu

Fujitsu Inverter1.8 HPFujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG14LVLA Inverter (1.8Hp) - 4.0kW

Fujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG14LVLA Inverter (1.8Hp) - 4.0kW

 • 10.700.000đ
 • 11.879.000đ -10%
Fujitsu Inverter2.0 HPFujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG18LVLA Inverter (2.0 Hp) - 5.0kW

Fujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG18LVLA Inverter (2.0 Hp) - 5.0kW

 • 11.269.000đ
 • 12.395.000đ -9%
Fujitsu Inverter1.5 HPFujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG12LVLA Inverter (1.5 Hp) - 3.5kW

Fujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG12LVLA Inverter (1.5 Hp) - 3.5kW

 • 11.362.000đ
Fujitsu Inverter1.0 HPFujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG09LVLA Inverter (1.0 Hp) - 2.5kW

Fujitsu multi ceiling mounted indoor unit AUAG09LVLA Inverter (1.0 Hp) - 2.5kW

 • 9.390.000đ
 • 10.329.000đ -9%
Fujitsu Inverter2.5 HPFujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG24LFCA inverter (2.5 Hp) - 7.0 kW

Fujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG24LFCA inverter (2.5 Hp) - 7.0 kW

 • 7.043.000đ
 • 7.747.000đ -9%
Fujitsu Inverter2.0 HPFujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG18LFCA inverter (2.0 Hp) - 5.0 kW

Fujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG18LFCA inverter (2.0 Hp) - 5.0 kW

 • 7.334.000đ
Fujitsu Inverter1.5 HPFujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG12LMCA inverter (1.5 Hp) - 3.5 kW

Fujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG12LMCA inverter (1.5 Hp) - 3.5 kW

 • 4.695.000đ
 • 5.165.000đ -9%
Fujitsu Inverter1.0 HPFujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG09LMCA inverter (1.0 Hp) - 2.5 kW

Fujitsu multi wall mounted indoor unit ASAG09LMCA inverter (1.0 Hp) - 2.5 kW

 • 4.648.000đ
Fujitsu Inverter5.0 HPFujitsu multi outdoor unit AOYG45LBLA6 inverter (5.0Hp) - 12.5Kw

Fujitsu multi outdoor unit AOYG45LBLA6 inverter (5.0Hp) - 12.5Kw

 • 56.342.000đ
 • 61.976.000đ -9%
Fujitsu Inverter4.0 HPFujitsu multi outdoor unit AOYG36LBLA5 inverter (4.0Hp) - 10.0Kw

Fujitsu multi outdoor unit AOYG36LBLA5 inverter (4.0Hp) - 10.0Kw

 • 56.812.000đ

Multi system air conditioning Gree

Gree Inverter2.0 HPGree Multi XS Air Conditioning GWCD(14)NK6FO/GWC(07)AAB-K6DNA1B/I+GWC(09)AAB-K6DNA1B/I Inverter (2.0Hp) (combo 1 outdoor unit + 2 indoor unit)

Gree Multi XS Air Conditioning GWCD(14)NK6FO/GWC(07)AAB-K6DNA1B/I+GWC(09)AAB-K6DNA1B/I Inverter (2.0Hp) (combo 1 outdoor unit + 2 indoor unit)

Currently, with increasing population density, apartments are chosen by many people because they fully meet the needs of modern and high-class facilities. As a result, many well-known brands such as Daikin, Panasonic, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, LG, Fujitsu, etc., have launched Multi air conditioning systems. This is an improvement over conventional air conditioners, combining central air conditioners with wall-mounted air conditioners.

Only one outdoor unit can be connected to many indoor units with this system. This is considered the perfect solution for tiny houses or those with limited outdoor space, such as apartments.

Some outstanding advantages of the Multi air conditioner:

- 1 outdoor unit can connect up to 6 indoor units.

- Independent operation can easily adjust the temperature without affecting other air conditioners in the house.

- Save installation space and material costs.

- Outstanding energy-saving while reducing vibration and operating noise.

- Reducing waste heat and waste heat accumulation causes the system to circulate.

- Connect different indoor units such as wall-mounted, ceiling-mounted, and duct connect.