16 Máy lạnh treo tường LG
Xếp theo
LGInverter2.5 HPMáy lạnh LG V24ENF1 inverter (2.5 Hp)

Máy lạnh LG V24ENF1 inverter (2.5 Hp)

 • 16.200.000đ
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13ENH1 inverter (1.5 Hp)

Máy lạnh LG V13ENH1 inverter (1.5 Hp)

 • 7.900.000đ
LGInverter2.0 HPMáy lạnh LG V18ENF1 inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh LG V18ENF1 inverter (2.0 Hp)

 • 12.900.000đ
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG V10ENH1 inverter (1.0 Hp)

Máy lạnh LG V10ENH1 inverter (1.0 Hp)

 • 6.800.000đ
LG1.5 HP

Máy lạnh LG V13ENS1 Inverter (1.5Hp)

 • 7.900.000đ
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG V10ENW1 inverter (1.0Hp)

Máy lạnh LG V10ENW1 inverter (1.0Hp)

 • 6.900.000đ
 • 9.450.000đ-27%
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13ENH Inverter (1.5 Hp) - Gas R32

Máy lạnh LG V13ENH Inverter (1.5 Hp) - Gas R32

 • 7.900.000đ
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13APQ Inverter xua muỗi (1.5Hp)

Máy lạnh LG V13APQ Inverter xua muỗi (1.5Hp)

 • 11.100.000đ
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APQ Inverter xua muỗi (1.0Hp)

Máy lạnh LG V10APQ Inverter xua muỗi (1.0Hp)

 • 9.350.000đ
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG V10APF Wifi và Cảm biến bụi Inverter (1.0 Hp)

Máy lạnh LG V10APF Wifi và Cảm biến bụi Inverter (1.0 Hp)

 • 10.100.000đ
 • 13.090.000đ-23%
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13API Wifi Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh LG V13API Wifi Inverter (1.5Hp)

 • 10.250.000đ
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13APF Wifi và Cảm biến bụi Inverter (1.5 Hp)

Máy lạnh LG V13APF Wifi và Cảm biến bụi Inverter (1.5 Hp)

 • 11.350.000đ
LGInverter2.0 HPMáy lạnh LG V18ENF Inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh LG V18ENF Inverter (2.0 Hp)

 • 12.600.000đ
 • 17.590.000đ-28%
LGInverter2.5 HPMáy lạnh LG V24ENF Inverter (2.5 Hp)

Máy lạnh LG V24ENF Inverter (2.5 Hp)

 • 15.700.000đ
 • 21.690.000đ-28%
LGInverter1.0 HPMáy lạnh LG V10API Wifi Inverter (1.0Hp)

Máy lạnh LG V10API Wifi Inverter (1.0Hp)

 • 9.050.000đ
LGInverter1.5 HPMáy lạnh LG V13ENS Inverter (1.5Hp)

Máy lạnh LG V13ENS Inverter (1.5Hp)

 • 7.600.000đ
 • 10.950.000đ-31%