7 Máy lạnh áp trần Reetech
Xếp theo
Reetech6.5 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha

  • 37.900.000đ
Reetech5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha

  • 32.450.000đ
Reetech4.0 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha

  • 30.050.000đ
Reetech4.0 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha

  • 30.050.000đ
Reetech2.5 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp)

Máy lạnh áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp)

  • 19.550.000đ
Reetech2.0 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp)

Máy lạnh áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp)

  • 16.850.000đ
Reetech1.5 HPMáy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp)

Máy lạnh áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp)

  • 14.300.000đ