17 Máy lạnh áp trần Panasonic
Xếp theo
PanasonicInverter5.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-48PT2H5-8 inverter (5.5Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-48PT2H5-8 inverter (5.5Hp)

 • 52.048.000đ
PanasonicInverter5.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-43PT2H5-8 inverter (5.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-43PT2H5-8 inverter (5.0Hp)

 • 46.782.000đ
PanasonicInverter4.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-34PT2H5-8 inverter (4.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-34PT2H5-8 inverter (4.0Hp)

 • 42.444.000đ
PanasonicInverter3.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-30PT2H5-8 inverter (3.5Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-30PT2H5-8 inverter (3.5Hp)

 • 38.530.000đ
PanasonicInverter3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-24PT2H5-8 inverter (3.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-24PT2H5-8 inverter (3.0Hp)

 • 35.351.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-21PT2H5-8 inverter (2.5Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-21PT2H5-8 inverter (2.5Hp)

 • 35.418.000đ
PanasonicInverter2.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-18PT2H5-8 inverter (2.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-18PT2H5-8 inverter (2.0Hp)

 • 28.707.000đ
Panasonic6.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Panasonic S-55PT1H5 (6.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-55PT1H5 (6.0Hp)

 • 49.992.000đ
Panasonic5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Panasonic S-45PT1H5 (5.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-45PT1H5 (5.0Hp)

 • 42.936.000đ
Panasonic4.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Panasonic S-35PT1H5 (4.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-35PT1H5 (4.0Hp)

 • 40.621.000đ
Panasonic3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-28PT1H5 (3.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-28PT1H5 (3.0Hp)

 • 32.305.000đ
Panasonic2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic S-22PT1H5 (2.5Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic S-22PT1H5 (2.5Hp)

 • 25.596.000đ
Panasonic6.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D50DTH5 (6.0Hp)

 • 40.500.000đ
Panasonic5.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D43DTH5 (5.0Hp)

 • 35.800.000đ
Panasonic4.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp)

 • 32.900.000đ
Panasonic3.0 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp)

 • 29.600.000đ
Panasonic2.5 HPMáy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp)

Máy lạnh áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp)

 • 23.600.000đ