0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
21 Máy lạnh âm trần 5.0 HP (3 pha)
Xếp theo
Midea 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50CRN8 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50CRN8 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 27.700.000đ
Midea Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 30.600.000đ
Akino 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 5.0HP (48000Btu) ID-CA48FST1FA - 3 pha

Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 5.0HP (48000Btu) ID-CA48FST1FA - 3 pha

 • 32.200.000đ
Sharp 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 33.000.000đ
Reetech Model 2022 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 33.900.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 35.200.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) 3 Pha

 • 36.600.000đ
Akino Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Akino inverter giá rẻ 5.0HP (48000Btu) MY-CAC48INA1FA - 3 pha

Máy lạnh âm trần Akino inverter giá rẻ 5.0HP (48000Btu) MY-CAC48INA1FA - 3 pha

 • 37.400.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 38.500.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ48GMLE7 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ48GMLE7 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 38.900.000đ
LG Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48LMLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48LMLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 39.000.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 39.000.000đ
Gree Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 39.700.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.000.000đ
Reetech Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGTV48H-CA-BT Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGTV48H-CA-BT Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.500.000đ
Alaska Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Alaska AF-50CI Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Alaska AF-50CI Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.600.000đ
Panasonic Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 42.700.000đ
Daikin Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Gas R32

 • 50.150.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 Inverter cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3HA/U-43PRH1H8 Inverter cao cấp 5.0 HP (5 Ngựa)

Midea Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50CRDN8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50CRDN8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Samsung 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha