0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
9 Máy lạnh tủ đứng Panasonic
Xếp theo
Panasonic 2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 18.600.000đ
Panasonic 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH 3.0 HP (3 Ngựa)

  • 27.600.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-24PB3H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-24PB3H5 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 33.400.000đ
Panasonic Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

  • 35.500.000đ
Panasonic 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

  • 37.500.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-34PB3H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-34PB3H5 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa)

  • 39.000.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-43PB3H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-43PB3H5 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

  • 49.600.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter6.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-48PB3H5 Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-48PB3H5 Inverter 5.5 HP (5.5 Ngựa)

  • 51.500.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic S-21PB3H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic S-21PB3H5 Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)