4 Máy lạnh tủ đứng Panasonic
Xếp theo
Panasonic5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) - 3 Pha

  • 35.800.000đ
PanasonicInverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter (2.5Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CU/CS-E28NFQ Inverter (2.5Hp)

  • 34.500.000đ
Panasonic3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp)

  • 28.600.000đ
Panasonic2.0 HPMáy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp)

  • 19.700.000đ