0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
5 Máy lạnh tủ đứng 4.0 HP (3 pha)
Xếp theo
Daikin 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC100AV1V 4.0 HP (4 Ngựa) model 2023 - 3 pha

  • 38.100.000đ
LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ36LR5A0 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 Pha

  • 38.300.000đ
Reetech Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV36H‑BBT‑A inverter 4.0 HP (4.0 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RFV36H‑BBT‑A inverter 4.0 HP (4.0 Ngựa) - 3 pha

Reetech Model 2022 4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BDT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF36-BDT-A 4.0 HP (4 Ngựa)

LG Inverter4.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng LG APNQ36GR5A4 Inverter 4.0 HP (4 Ngựa) - 3 pha