2 Máy lạnh tủ đứng Midea
Xếp theo
Midea28 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 (3.0Hp) (28.000 BTU)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 (3.0Hp) (28.000 BTU)

  • 17.100.000đ
Midea50 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 (5.0HP) 50.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 (5.0HP) 50.000 BTU

  • 25.900.000đ