0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
7 Máy lạnh tủ đứng Midea
Xếp theo
Midea 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 3.0 HP (3 Ngựa) - 28.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFPA-28CRN1 3.0 HP (3 Ngựa) - 28.000 BTU

  • 17.500.000đ
Midea 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 5.0 HP (5 Ngựa) - 48.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 5.0 HP (5 Ngựa) - 48.000 BTU

  • 27.600.000đ
Midea Inverter10 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFA-96CRDN1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFA-96CRDN1 Inverter 10.0 HP (10 Ngựa)

  • 60.000.000đ
Midea Inverter2.5 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFYA-28CRFN1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFYA-28CRFN1 Inverter 2.5 HP (2.5 Ngựa)

Midea 10 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFA-96CR 10.0 HP (10 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFA-96CR 10.0 HP (10 Ngựa)

Midea 5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-50CR 5.0 HP (5 Ngựa)

Midea 3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR 3.0 HP (3 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Midea MFS-28HR 3.0 HP (3 Ngựa)