0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay
47 Máy lạnh 5.0 HP (3 pha)
Xếp theo
Midea 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 5.0 HP (5 Ngựa) - 48.000 BTU

Máy lạnh tủ đứng Midea MFJJ-50CRN1 5.0 HP (5 Ngựa) - 48.000 BTU

 • 27.600.000đ
Midea 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50CRN8 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50CRN8 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 27.700.000đ
Sumikura 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

Máy lạnh tủ đứng Sumikura APF/APO-480 5.0 HP (5 Ngựa) - Gas R410A

 • 30.300.000đ
Midea Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Midea MCD1-50HRDN1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 30.600.000đ
Akino 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 5.0HP (48000Btu) ID-CA48FST1FA - 3 pha

Máy lạnh âm trần Akino giá rẻ 5.0HP (48000Btu) ID-CA48FST1FA - 3 pha

 • 32.200.000đ
Sharp 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Sharp GX-A42UCW 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 33.000.000đ
Casper 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL22 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 33.800.000đ
Reetech Model 2022 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGT48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 33.900.000đ
Reetech 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Reetech RF48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 33.900.000đ
Reetech Model 2022 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Reetech RRE48-BA-A 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 34.000.000đ
Akino 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Akino giá rẻ 5HP (48000Btu) MY-M1FLC48FS

Máy lạnh tủ đứng Akino giá rẻ 5HP (48000Btu) MY-M1FLC48FS

 • 34.100.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 35.200.000đ
Gree 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AL-M6NNC7A 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AL-M6NNC7A 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 36.500.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 5.0 HP (5 Ngựa) 3 Pha

 • 36.600.000đ
Daikin Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Daikin FHFC125DV1 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 37.200.000đ
Mitsubishi Heavy 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CSV-S5 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 37.350.000đ
Akino Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Akino inverter giá rẻ 5.0HP (48000Btu) MY-CAC48INA1FA - 3 pha

Máy lạnh âm trần Akino inverter giá rẻ 5.0HP (48000Btu) MY-CAC48INA1FA - 3 pha

 • 37.400.000đ
Reetech 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh áp trần Reetech RU48/RC48 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 37.900.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-GV4201A8P-V Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 38.500.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ48GMLE7 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần 4 hướng thổi LG ATNQ48GMLE7 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 38.900.000đ
LG Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48LMLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh âm trần LG ZTNQ48LMLA0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 39.000.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

Máy lạnh âm trần Daikin FCC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha - Kèm remote không dây

 • 39.000.000đ
Gree Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Gree GUD125T/A-S/GUD125W/A-X Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 39.700.000đ
Panasonic Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-43PRH1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 39.800.000đ
Toshiba Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Toshiba RAV-SE1251UP Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.000.000đ
Reetech Model 2022 Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Reetech RGTV48H-CA-BT Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Reetech RGTV48H-CA-BT Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.500.000đ
Alaska Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Alaska AF-50CI Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

Máy lạnh âm trần Alaska AF-50CI Inverter 5.0 HP (5 Ngựa)

 • 40.600.000đ
Daikin 5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) model 2023 - 3 pha

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVC125AV1V 5.0 HP (5 Ngựa) model 2023 - 3 pha

 • 40.950.000đ
LG Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 Pha

 • 41.000.000đ
Panasonic Inverter5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

Máy lạnh âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 Inverter 5.0 HP (5 Ngựa) - 3 pha

 • 42.700.000đ