0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh FUJIAIRE

FUJIAIRE 1.0 HPMáy lạnh Fujiaire FW10C9L-2A1N 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Fujiaire FW10C9L-2A1N 1.0 HP (1 Ngựa)

  • 5.400.000đ
FUJIAIRE 1.5 HPMáy lạnh Fujiaire FW15C9L-2A1N 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Fujiaire FW15C9L-2A1N 1.5 HP (1.5 Ngựa)

  • 7.000.000đ
FUJIAIRE Inverter1.0 HPMáy lạnh Fujiaire FW10V9E-2A1N Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Fujiaire FW10V9E-2A1N Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

  • 7.200.000đ
FUJIAIRE Inverter1.5 HPMáy lạnh Fujiaire FW15V9E-2A1N Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Fujiaire FW15V9E-2A1N Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

  • 8.600.000đ
FUJIAIRE 2.0 HPMáy lạnh Fujiaire FW20C9L-2A1N 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Fujiaire FW20C9L-2A1N 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 10.100.000đ
FUJIAIRE Inverter2.0 HPMáy lạnh Fujiaire FW20V9E-2A1N Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

Máy lạnh Fujiaire FW20V9E-2A1N Inverter 2.0 HP (2 Ngựa)

  • 13.800.000đ