0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh Electrolux

Electrolux 1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESM09CRO-A4 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESM09CRO-A4 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.050.000đ
Electrolux 1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESM09CRO-A5 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESM09CRO-A5 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.050.000đ
Electrolux Inverter1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESV09CRR-C3 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESV09CRR-C3 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.100.000đ
Electrolux Inverter1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESV09CRR-C2 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESV09CRR-C2 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.100.000đ
Electrolux Inverter1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESV09CRR-C7 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESV09CRR-C7 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.200.000đ
Electrolux Inverter1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESV09CRO Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESV09CRO Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.250.000đ
Electrolux Inverter1.0 HPMáy lạnh Electrolux ESV09CRK-A3 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESV09CRK-A3 Inverter 1.0 HP (1 Ngựa)

 • 6.650.000đ
Electrolux 1.5 HPMáy lạnh Electrolux ESM12CRO-A5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESM12CRO-A5 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.000.000đ
Electrolux 1.5 HPMáy lạnh Electrolux ESM12CRO-A4 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESM12CRO-A4 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.000.000đ
Electrolux Inverter1.5 HPMáy lạnh Electrolux ESV12CRR-C3 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

Máy lạnh Electrolux ESV12CRR-C3 Inverter 1.5 HP (1.5 Ngựa)

 • 7.700.000đ

Tủ lạnh Electrolux

Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 260 lít ETB2802H-A

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 260 lít ETB2802H-A

 • 6.600.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 250 lít EBB2802H-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 250 lít EBB2802H-H

 • 7.400.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 320 lít ETB3400H-A

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 320 lít ETB3400H-A

 • 8.100.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 320 lít EBB3400H-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá dưới 2 cửa Inverter 320 lít EBB3400H-H

 • 8.600.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 350 lít ETB3700H-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 350 lít ETB3700H-H

 • 8.800.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 350 lít ETB3700H-A

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 350 lít ETB3700H-A

 • 8.800.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 320 lít ETB3400J-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 320 lít ETB3400J-H

 • 9.350.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 312 Lít ETB3440K-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 312 Lít ETB3440K-H

 • 10.100.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 350 lít ETB3700J-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 350 lít ETB3700J-H

 • 10.100.000đ
Electrolux InverterTủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 341 Lít ETB3740K-H

Tủ lạnh Electrolux ngăn đá trên 2 cửa Inverter 341 Lít ETB3740K-H

 • 10.290.000đ

Máy giặt Electrolux

Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525EQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525EQWA

 • 6.900.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025CQSA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025CQSA

 • 7.100.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 Kg Inverter EWF8025DGWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 Kg Inverter EWF8025DGWA

 • 7.315.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525DQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 7.5 Kg Inverter EWF7525DQWA

 • 7.500.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024D3WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024D3WB

 • 7.600.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 kg Inverter EWF8025CQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 kg Inverter EWF8025CQWA

 • 7.600.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025BQWA

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8.0 Kg Inverter EWF8025BQWA

 • 7.890.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024P5WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 8 kg Inverter EWF8024P5WB

 • 8.500.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng đứng 12kg Inverter EWT1254DCWA

Máy giặt Electrolux lồng đứng 12kg Inverter EWT1254DCWA

 • 8.500.000đ
Electrolux Máy giặt Electrolux lồng ngang 9 Kg Inverter EWF9024D3WB

Máy giặt Electrolux lồng ngang 9 Kg Inverter EWF9024D3WB

 • 8.800.000đ

Máy nước nóng Electrolux

Electrolux Máy nước nóng Electrolux EWE451GX-DWB

Máy nước nóng Electrolux EWE451GX-DWB

 • 2.390.000đ
 • 3.390.000đ -29%
Electrolux Máy tắm nóng gián tiếp Electrolux 15 lít EWS152DX-DWM

Máy tắm nóng gián tiếp Electrolux 15 lít EWS152DX-DWM

 • 2.500.000đ
Electrolux Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWS502DX-DWE 50 lít

Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWS502DX-DWE 50 lít

 • 2.800.000đ
Electrolux Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWE351BA-DW

Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWE351BA-DW

 • 2.850.000đ
Electrolux Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWE351HB-DWS2

Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWE351HB-DWS2

 • 2.950.000đ
Electrolux Máy tắm nóng gián tiếp Electrolux EWS202DX-DWM 20 lít

Máy tắm nóng gián tiếp Electrolux EWS202DX-DWM 20 lít

 • 3.100.000đ
Electrolux Máy tắm nóng trực tiếp Casper EP-45TH11( Có bơm)

Máy tắm nóng trực tiếp Casper EP-45TH11( Có bơm)

 • 3.190.000đ
Electrolux Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWE351HB-DWS1

Máy tắm nóng trực tiếp Electrolux EWE351HB-DWS1

 • 3.250.000đ
Electrolux Máy nước nóng gián tiếp Electrolux EWS202DX-DWE 20 lít

Máy nước nóng gián tiếp Electrolux EWS202DX-DWE 20 lít

 • 3.550.000đ
Electrolux Máy nước nóng Electrolux EWE351HB-DWS2

Máy nước nóng Electrolux EWE351HB-DWS2

 • 3.690.000đ
 • 4.190.000đ -12%

Máy sấy Electrolux

Electrolux Máy sấy Electrolux 7 Kg EDV705HQWA

Máy sấy Electrolux 7 Kg EDV705HQWA

 • 7.400.000đ
Electrolux Máy sấy Electrolux 7.0 Kg EDV7051

Máy sấy Electrolux 7.0 Kg EDV7051

 • 7.600.000đ
Electrolux Máy sấy Electrolux 7.5 kg EDS7552S

Máy sấy Electrolux 7.5 kg EDS7552S

 • 8.100.000đ
Electrolux Máy sấy thông hơi Electrolux 7,5 kg EDV754H3WB

Máy sấy thông hơi Electrolux 7,5 kg EDV754H3WB

 • 8.700.000đ
Electrolux Máy sấy Electrolux 8 Kg EDV805JQSA

Máy sấy Electrolux 8 Kg EDV805JQSA

 • 9.300.000đ
Electrolux Máy sấy Electrolux 8 Kg EDS805KQWA

Máy sấy Electrolux 8 Kg EDS805KQWA

 • 9.700.000đ
Electrolux Máy sấy thông hơi Electrolux 8,5 kg EDV854J3WB

Máy sấy thông hơi Electrolux 8,5 kg EDV854J3WB

 • 9.900.000đ
Electrolux Máy sấy Electrolux 8 Kg EDS805KQSA

Máy sấy Electrolux 8 Kg EDS805KQSA

 • 10.200.000đ
Electrolux Máy sấy thông hơi Electrolux 8,5 kg EDV854N3SB

Máy sấy thông hơi Electrolux 8,5 kg EDV854N3SB

 • 10.300.000đ
 • 11.990.000đ -14%
Electrolux Model 2022 Máy sấy thông hơi Electrolux 8.5 Kg EDS854N3SB

Máy sấy thông hơi Electrolux 8.5 Kg EDS854N3SB

 • 10.400.000đ

Electrolux là một thương hiệu đa quốc gia, thành lập năm 1919. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển thương hiệu Eclectrolux đã vươn ra tầm thế giới với hơn 150 quốc gia. Vào năm 2010, Eclectrolux tạp chí Forbes bình chọn là 1 trong 5 công ty sản xuất mặt hàng tiêu dùng có chất lượng tốt nhất thế giới. Hiện nay, các sản phẩm máy lạnh Electrolux tại Việt Nam được sản xuất tại Thái Lan Trung Quốc nên người tiêu dùng luôn an tâm về chất lượng cũng như mức độ an toàn của sản phẩm.

Tại Việt Nam, máy lạnh Electrolux rất được người tiêu dùng tin tưởng ưu tiên lựa chọn, nhờ thiết kế sang trọng, dòng sản phẩm đa dạng từ máy lạnh mono đến máy lạnh inverter. Và phải kể đến những công nghệ tiên tiến được tích hợp trên máy như công nghệ inverter tiết kiệm 50% điện, công nghệ làm lạnh 3D tạo ra luồng gió thổi 3 chiều, thoải mái và dễ chịu, công nghệ cảm ứng I-Feel điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác nhất, bộ lọc Plasma khử mùi hiệu quả.

Điện máy giá gốc với mong muốn đem sản phẩm máy lạnh Electrolux chính hãng với giá tốt nhất cho khách hàng. Cùng với đội ngũ lắp đặt được đào tạo tạo và tuyển chọn kỹ sẽ giúp quý khách có được hệ thống máy lạnh với chi phí tối ưu và sự ổn định nhất cho gia đình và công ty của bạn.