5 Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy
Xếp theo
Mitsubishi HeavyInverter5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter (5.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP Inverter (5.0Hp)

  • 64.900.000đ
Mitsubishi HeavyInverter4.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter (4.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP1 Inverter (4.0Hp)

  • 60.350.000đ
Mitsubishi HeavyInverter3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP Inverter (3.0Hp)

  • 51.900.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) - 3 Pha

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) - 3 Pha

  • 36.050.000đ
Mitsubishi Heavy3.0 HPMáy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp)

Máy lạnh tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp)

  • 26.830.000đ