9 Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy
Xếp theo
Mitsubishi Heavy5.5 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy (5.5Hp) FDT140CSV-S5 - 3 pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy (5.5Hp) FDT140CSV-S5 - 3 pha

  • 39.400.000đ
Mitsubishi HeavyInverter6.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy inverter (6.0Hp) FDT140VG/FDC140VN

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy inverter (6.0Hp) FDT140VG/FDC140VN

  • 54.900.000đ
Mitsubishi HeavyInverter4.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy inverter (4.0Hp) FDT100VG/FDC100VNP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy inverter (4.0Hp) FDT100VG/FDC100VNP

  • 41.750.000đ
Mitsubishi HeavyInverter3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy inverter (3.0Hp) FDT71VG/FDC71VNP

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy inverter (3.0Hp) FDT71VG/FDC71VNP

  • 30.200.000đ
Mitsubishi Heavy5.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha

  • 36.600.000đ
Mitsubishi Heavy4.0 HP (3 pha)Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) 3 Pha

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) 3 Pha

  • 33.500.000đ
Mitsubishi Heavy3.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp)

  • 25.900.000đ
Mitsubishi Heavy2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp)

  • 21.100.000đ
Mitsubishi HeavyInverter2.0 HPMáy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter (2.0 Hp)

Máy lạnh âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VG/SRC50ZSX-S Inverter (2.0 Hp)

  • 28.200.000đ