0 Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn hiện đang trống

Mua ngay

Máy lạnh âm trần

276 sản phẩm
Máy lạnh âm trần, máy lạnh âm trần Daikin, máy lạnh âm trần LG, máy lạnh âm trần panasonic, máy lạnh âm trần Midea, máy lạnh âm trần casper
Máy lạnh âm trần

Chọn theo thương hiệu

 • Bảng giá máy lạnh âm trần daikin
 • Bảng giá máy lạnh âm trần samsung
 • Bảng giá máy lạnh âm trần panasonic
 • Bảng giá máy lạnh âm trần toshiba
 • Bảng giá máy lạnh âm trần mitsubishi heavy
 • Bảng giá máy lạnh âm trần mitsubishi electric
 • Bảng giá máy lạnh âm trần casper
 • Bảng giá máy lạnh âm trần lg
 • Bảng giá máy lạnh âm trần reetech
 • Bảng giá máy lạnh âm trần sharp
 • Bảng giá máy lạnh âm trần nagakawa
 • Bảng giá máy lạnh âm trần funiki
 • Bảng giá máy lạnh âm trần midea
 • Bảng giá máy lạnh âm trần sumikura
 • Bảng giá máy lạnh âm trần dairry
 • Bảng giá máy lạnh âm trần alaska
 • Bảng giá máy lạnh âm trần gree

Chọn Máy lạnh âm trần theo Công suất

Thương hiệu Sản phẩm Giá bán Bảo hành
Bảng giá máy lạnh âm trần daikin
52 sản phẩm Xem tất cả
4.250.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
19.450.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
19.900.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
20.600.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
21.300.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
21.500.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
24.450.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
25.700.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
26.400.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
26.900.000đ 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Bảng giá máy lạnh âm trần samsung
23 sản phẩm Xem tất cả
19.700.000đ 02 năm
20.900.000đ 01 năm
21.200.000đ 02 năm
21.300.000đ 02 năm
21.750.000đ 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
23.100.000đ 01 năm
24.000.000đ 02 năm
24.500.000đ 02 năm
25.650.000đ 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
27.300.000đ 01 năm
Bảng giá máy lạnh âm trần panasonic
36 sản phẩm Xem tất cả
19.350.000đ 01 năm
19.500.000đ 01 năm
21.100.000đ 01 năm
22.700.000đ 01 năm
23.300.000đ 01 năm
24.800.000đ 01 năm
25.000.000đ 01 năm
25.000.000đ 01 năm
27.651.000đ 01 năm
27.900.000đ 01 năm
Bảng giá máy lạnh âm trần toshiba
19 sản phẩm Xem tất cả
18.000.000đ 01 năm
22.700.000đ 02 năm
23.800.000đ 01 năm
23.900.000đ 01 năm
26.500.000đ 02 năm
26.900.000đ 01 năm
27.200.000đ 01 năm
27.800.000đ 01 năm
28.000.000đ 01 năm
28.100.000đ 01 năm
Bảng giá máy lạnh âm trần mitsubishi heavy
18 sản phẩm Xem tất cả
21.100.000đ 02 năm
21.500.000đ 02 năm
25.600.000đ 02 năm
25.900.000đ 02 năm
27.600.000đ 02 năm
28.800.000đ 02 năm
30.500.000đ 02 năm
30.700.000đ 02 năm
31.300.000đ 02 năm
31.300.000đ 02 năm