0 Cart

Your shopping cart is currently empty

Buy now
Filter 0

Choose by brand

VRV / VRF air conditioning system PanasonicVRV / VRF air conditioning system DaikinVRV / VRF air conditioning system Mitsubishi ElectricVRV / VRF air conditioning system Mitsubishi HeavyVRV / VRF air conditioning system Midea

Air Conditioning Types

VRV / VRF air conditioning system

Choose by brand
VRV / VRF air conditioning system PanasonicVRV / VRF air conditioning system DaikinVRV / VRF air conditioning system Mitsubishi ElectricVRV / VRF air conditioning system Mitsubishi HeavyVRV / VRF air conditioning system Midea
Air Conditioning Types
Price range
VRV / VRF air conditioning system

VRV / VRF air conditioning system Panasonic

Panasonic 26 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 26.0 Hp U-26MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 26.0 Hp U-26MF3R7 3 way

Panasonic Inverter24 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 24.0 Hp U-24MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 24.0 Hp U-24MF3R7 3 way

Panasonic Inverter22 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 22.0 Hp U-22MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 22.0 Hp U-22MF3R7 3 way

Panasonic Inverter20 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 20.0 Hp U-20MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 20.0 Hp U-20MF3R7 3 way

Panasonic Inverter18 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 18.0 Hp U-18MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 18.0 Hp U-18MF3R7 3 way

Panasonic 16 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 16.0 Hp U-16MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 16.0 Hp U-16MF3R7 dòng 3 đường ống

Panasonic 14 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 14.0 Hp U-14MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 14.0 Hp U-14MF3R7 dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter12 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 12.0 Hp U-12MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 12.0 Hp U-12MF3R7 dòng 3 đường ống

Panasonic 10 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 10.0 Hp U-10MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 10.0 Hp U-10MF3R7 dòng 3 đường ống

Panasonic Inverter8.0 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 8.0 Hp U-8MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 8.0 Hp U-8MF3R7 dòng 3 đường ống

VRV / VRF air conditioning system Daikin

Daikin Inverter40 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 40.0 Hp U-40ME2H7HE loại hiệu suất cao

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 40.0 Hp U-40ME2H7HE loại hiệu suất cao

Daikin Inverter38 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 38.0 Hp U-38ME2H7HE loại hiệu suất cao

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 38.0 Hp U-38ME2H7HE loại hiệu suất cao

Daikin Inverter3.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (3.0Hp) FXKQ63MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (3.0Hp) FXKQ63MAVE

Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXKQ40MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXKQ40MAVE

Daikin Inverter1.25 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.25Hp) FXKQ32MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.25Hp) FXKQ32MAVE

Daikin Inverter1.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.0Hp) FXKQ25MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.0Hp) FXKQ25MAVE

Daikin Inverter4.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (4.0Hp) FXHQ100MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (4.0Hp) FXHQ100MAVE

Daikin Inverter2.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (2.5Hp) FXHQ63MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (2.5Hp) FXHQ63MAVE

Daikin Inverter1.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXHQ32MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXHQ32MAVE

Daikin Inverter10 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin Inverter (10.0Hp) FXMQ250MVE9

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin Inverter (10.0Hp) FXMQ250MVE9

VRV / VRF air conditioning system Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric Inverter20 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (20.0Hp) PFFY-P500YM-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (20.0Hp) PFFY-P500YM-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter16 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (16.0Hp) PFFY-P400YM-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (16.0Hp) PFFY-P400YM-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter10 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YMH-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YMH-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter8.0 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YMH-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YMH-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter10 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YM-E.TH - 3 pha

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YM-E.TH - 3 pha

Mitsubishi Electric Inverter8.0 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YM-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YM-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter2.0 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) PKFY-P50VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) PKFY-P50VLM-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter1.6 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.6Hp) PKFY-P40VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.6Hp) PKFY-P40VLM-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter1.25 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.25Hp) PKFY-P32VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.25Hp) PKFY-P32VLM-E.TH

Mitsubishi Electric Inverter1.0 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.0Hp) PKFY-P25VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.0Hp) PKFY-P25VLM-E.TH

VRV / VRF air conditioning system Mitsubishi Heavy

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (36.0Hp) FDC1000KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (36.0Hp) FDC1000KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (34.0Hp) FDC950KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (34.0Hp) FDC950KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (32.0Hp) FDC900KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (32.0Hp) FDC900KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (30.0Hp) FDC850KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (30.0Hp) FDC850KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (28.0Hp) FDC800KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (28.0Hp) FDC800KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (26.0Hp) FDC735KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (26.0Hp) FDC735KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (24.0Hp) FDC670KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (24.0Hp) FDC670KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (22.0Hp) FDC615KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (22.0Hp) FDC615KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (20.0Hp) FDC560KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (20.0Hp) FDC560KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi Heavy Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (18.0Hp) FDC500KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (18.0Hp) FDC500KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

VRV / VRF air conditioning system Midea

Midea Dàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120HN1-C

Dàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120HN1-C

Midea Dàn nóng VRV Midea T3 (11.0Hp) MOVTA-96CN1-R

Dàn nóng VRV Midea T3 (11.0Hp) MOVTA-96CN1-R

Midea Dàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120CN1-C

Dàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120CN1-C