0Cart

Your shopping cart is currently empty

Buy now
Panasonic26 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 26.0 Hp U-26MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 26.0 Hp U-26MF3R7 3 way

PanasonicInverter24 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 24.0 Hp U-24MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 24.0 Hp U-24MF3R7 3 way

PanasonicInverter22 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 22.0 Hp U-22MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 22.0 Hp U-22MF3R7 3 way

PanasonicInverter20 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 20.0 Hp U-20MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 20.0 Hp U-20MF3R7 3 way

PanasonicInverter18 HPPanasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 18.0 Hp U-18MF3R7 3 way

Panasonic VRF FSV-EX Outdoor unit Inverter 18.0 Hp U-18MF3R7 3 way

Panasonic16 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 16.0 Hp U-16MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 16.0 Hp U-16MF3R7 dòng 3 đường ống

Panasonic14 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 14.0 Hp U-14MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 14.0 Hp U-14MF3R7 dòng 3 đường ống

PanasonicInverter12 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 12.0 Hp U-12MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 12.0 Hp U-12MF3R7 dòng 3 đường ống

Panasonic10 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 10.0 Hp U-10MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 10.0 Hp U-10MF3R7 dòng 3 đường ống

PanasonicInverter8.0 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 8.0 Hp U-8MF3R7 dòng 3 đường ống

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 8.0 Hp U-8MF3R7 dòng 3 đường ống

DaikinInverter40 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 40.0 Hp U-40ME2H7HE loại hiệu suất cao

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 40.0 Hp U-40ME2H7HE loại hiệu suất cao

DaikinInverter38 HPDàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 38.0 Hp U-38ME2H7HE loại hiệu suất cao

Dàn nóng VRF Panasonic FSV-ES Inverter 38.0 Hp U-38ME2H7HE loại hiệu suất cao

DaikinInverter3.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (3.0Hp) FXKQ63MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (3.0Hp) FXKQ63MAVE

DaikinInverter1.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXKQ40MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXKQ40MAVE

DaikinInverter1.25 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.25Hp) FXKQ32MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.25Hp) FXKQ32MAVE

DaikinInverter1.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.0Hp) FXKQ25MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.0Hp) FXKQ25MAVE

DaikinInverter4.0 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (4.0Hp) FXHQ100MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (4.0Hp) FXHQ100MAVE

DaikinInverter2.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (2.5Hp) FXHQ63MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (2.5Hp) FXHQ63MAVE

DaikinInverter1.5 HPDàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXHQ32MAVE

Dàn lạnh áp trần VRV Daikin Inverter (1.5Hp) FXHQ32MAVE

DaikinInverter10 HPDàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin Inverter (10.0Hp) FXMQ250MVE9

Dàn lạnh giấu trần nối ống gió VRV Daikin Inverter (10.0Hp) FXMQ250MVE9

Mitsubishi ElectricInverter20 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (20.0Hp) PFFY-P500YM-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (20.0Hp) PFFY-P500YM-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter16 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (16.0Hp) PFFY-P400YM-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (16.0Hp) PFFY-P400YM-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter10 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YMH-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YMH-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter8.0 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YMH-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YMH-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter10 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YM-E.TH - 3 pha

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (10.0Hp) PFFY-P250YM-E.TH - 3 pha

Mitsubishi ElectricInverter8.0 HPDàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YM-E.TH

Dàn lạnh tủ đứng đặt sàn công suất lớn VRV Mitsubishi Electric inverter (8.0Hp) PFFY-P200YM-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter2.0 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) PKFY-P50VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (2.0Hp) PKFY-P50VLM-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter1.6 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.6Hp) PKFY-P40VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.6Hp) PKFY-P40VLM-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter1.25 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.25Hp) PKFY-P32VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.25Hp) PKFY-P32VLM-E.TH

Mitsubishi ElectricInverter1.0 HPDàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.0Hp) PKFY-P25VLM-E.TH

Dàn lạnh treo tường VRV Mitsubishi Electric inverter (1.0Hp) PKFY-P25VLM-E.TH

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (36.0Hp) FDC1000KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (36.0Hp) FDC1000KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (34.0Hp) FDC950KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (34.0Hp) FDC950KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (32.0Hp) FDC900KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (32.0Hp) FDC900KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (30.0Hp) FDC850KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (30.0Hp) FDC850KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (28.0Hp) FDC800KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (28.0Hp) FDC800KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (26.0Hp) FDC735KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (26.0Hp) FDC735KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (24.0Hp) FDC670KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (24.0Hp) FDC670KXZXE1 (FDC335KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (22.0Hp) FDC615KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (22.0Hp) FDC615KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC335KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (20.0Hp) FDC560KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (20.0Hp) FDC560KXZXE1 (FDC280KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Mitsubishi HeavyTổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (18.0Hp) FDC500KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

Tổ hợp dàn nóng VRV Hiệu suất cao Mitsubishi Heavy inverter (18.0Hp) FDC500KXZXE1 (FDC224KXZXE1+FDC280KXZXE1)

MideaDàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120HN1-C

Dàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120HN1-C

MideaDàn nóng VRV Midea T3 (11.0Hp) MOVTA-96CN1-R

Dàn nóng VRV Midea T3 (11.0Hp) MOVTA-96CN1-R

MideaDàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120CN1-C

Dàn nóng VRV Midea T3 (14.0Hp) MOV-120CN1-C