Sản phẩm Giá bán Thương hiệu Bảo hành
Điều hòa treo tường(246 sản phẩm) Xem tất cả
Điều hòa Mitsubishi Electric GM24VA (2.5Hp) inverter Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MSZ-FM35VA (1.5Hp) inverter Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MSZ-FM25VA (1.0Hp) inverter Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa LG V24APQ (2.5Hp) inverter xua muỗi Liên hệ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa LG V18APQ (2.0Hp) inverter xua muỗi Liên hệ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Samsung AR13NVF (1.5Hp) inverter (Hết hàng) Liên hệ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa LG S24ENA (2.5Hp) Liên hệ LG 02 năm
Điều hòa LG S18ENA (2.0Hp) Liên hệ LG 02 năm
Điều hòa LG S12ENA (1.5Hp) Liên hệ LG 02 năm
Điều hòa LG S09ENA (1.0Hp) Liên hệ LG 02 năm
Điều hòa Daikin FTKC71QVMV (3.0Hp) inverter tiêu chuẩn (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKC60QVMV (2.5Hp) inverter tiêu chuẩn (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKC50QVMV (2.0Hp) inverter tiêu chuẩn (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKC35RVMV (1.5Hp) inverter tiêu chuẩn (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKC25RVMV (1.0Hp) inverter tiêu chuẩn (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTV60BXV1V (2.5Hp) (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTV50AXV1 (2.0Hp) (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V (2.5Hp) Gas 410A (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V (2.0Hp) Gas R410A (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9 (1.5Hp) Gas R410A (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9 (1.0Hp) Gas R410A (Hết hàng) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric GH18VA (2.0Hp) inverter (Hết hàng) Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric GH13VA (1.5Hp) inverter (Hết hàng) Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric GH10VA (1.0Hp) inverter (Hết hàng) Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-HL35VC (1.5Hp) (Hết hàng) Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-HL25VC (1.0Hp) (Hết hàng) Liên hệ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi Ras-F18CF (2.0Hp) 1,260,000 ₫
Điều hòa Midea MS11D1-09CR (1.0Hp) 4,650,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Casper SC-09TL22 (1.0Hp) 4,700,000 ₫ Casper 03 Năm
Máy lạnh Sharp AH-A9SEW (1.0Hp) 4,900,000 ₫
Điều hòa Sharp AH-A9UEW (1.0Hp) 4,900,000 ₫ Sharp 01 năm
Máy Lạnh Midea MSMA-10CRN1 (1.0Hp) 5,050,000 ₫
Điều hòa Nagakawa NS-C09TL (1.0Hp) 5,150,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa Casper EC-09TL22 (1.0Hp) 5,200,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Reetech RT9/RC9 (1.0Hp) 5,200,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Funiki SC09MMC2 (1.0Hp) 5,300,000 ₫ Funiki 02 năm
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9KB (1.0 Hp) 5,550,000 ₫
Điều hòa Casper LC-09TL11 (1.0Hp) Cao cấp 5,550,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) 5,550,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa Samsung AR09HCF (1.0Hp) 5,600,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Aqua AQA-KC9BGS7T (1.0Hp) 5,650,000 ₫ Aqua 02 năm
Điều hòa Midea MS11D1-12CR (1.5Hp) 5,850,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Nagakawa NS-C12AK (1.5 HP) 5,900,000 ₫
Máy lạnh Electrolux ESM09CRO (1.0Hp) 6,100,000 ₫
Máy Lạnh Midea MSMA-13CRN1 (1.5Hp) 6,200,000 ₫
Điều hòa Casper inverter GC-09TL22 (1.0Hp) 6,250,000 ₫ Casper 03 Năm
Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp) 6,300,000 ₫
Điều hòa Sharp AH-X9VEW (1.0Hp) Inverter 6,300,000 ₫ Sharp 01 năm
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR12KB (1.5 Hp) 6,400,000 ₫
Điều hòa Midea MSI-09CR (1.0Hp) inverter 6,400,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Casper EC-12TL22 (1.5Hp) 6,500,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Nagakawa NS-C12TL (1.5Hp) 6,500,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa Reetech RT12/RC12 (1.5Hp) 6,500,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Reetech RTV09-BF-A (1.0Hp) Inverter 6,550,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Toshiba RAS-H10U2KSG-V (1.0Hp) 6,600,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Hitachi Ras-E10CZ (1.0Hp) 6,650,000 ₫ Hitachi 01 năm
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-HP25VF (1.0Hp) 6,700,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Aqua AQA-KC12BGS7T (1.5Hp) 6,700,000 ₫ Aqua 02 năm
Điều hòa Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) 6,750,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa Funiki SC12MMC2 (1.5Hp) 6,750,000 ₫ Funiki 02 năm
Máy lạnh Electrolux ESM12CRO (1.5Hp) 6,800,000 ₫
Máy lạnh Sharp AH-X9STW (1.0Hp) Inverter 6,800,000 ₫
Điều hòa Aqua AQA-KCRV9WJ (1.0Hp) inverter 6,800,000 ₫ Aqua 02 năm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK09CTR-S5 (1.0Hp) 6,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Casper IC-09TL22 (1.0Hp) Inverter 6,900,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh LG V10ENW (1.0 Hp) Inverter 6,900,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Sharp AH-X9UEW (1.0Hp) Inverter 7,000,000 ₫
Máy lạnh Sharp AH-A12SEW (1.5Hp) 7,000,000 ₫
Điều hòa Sharp AH-A12UEW (1.5Hp) 7,000,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa General ASGA09BMTA-A (1.0Hp) 7,050,000 ₫ General 02 năm
Máy lạnh Casper LC-12TL22 (1.5Hp) Cao cấp 7,100,000 ₫
Điều hòa Casper LC-12TL11 (1.5Hp) Cao cấp 7,100,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Electrolux ESV09CRO (1.0Hp) Inverter 7,100,000 ₫ Electrolux 01 năm
Điều hòa Samsung AR12KCF (1.5Hp) 7,150,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp) 7,250,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Carrier CER 010 (1.0Hp) 7,300,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Sumikura SK-(H)092 (1.0Hp) Inverter 7,400,000 ₫ Sumikura 02 năm
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK10YT-S5 (1.0Hp) Inverter sang trọng 7,500,000 ₫
Điều hòa Aqua AQA-KCRV12WJ (1.5Hp) inverter 7,500,000 ₫ Aqua 02 năm
Điều hòa Daikin FTC25NV1V (1.0Hp) 7,550,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba RAS-H10D1KCVG-V (1.0 Hp) Inverter 7,600,000 ₫
Máy lạnh Panasonic N9VKH-8 (1.0Hp) 7,600,000 ₫
Điều hòa Panasonic N09VKH-8 (1.0Hp) 7,600,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK10CRS-S5 (1.0Hp) 7,600,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Aqua AQA-KRV12WGSB (1.5 Hp) Inverter 7,650,000 ₫
Điều hòa Casper inverter GC-12TL22 (1.5Hp) 7,800,000 ₫ Casper 03 Năm
Điều hòa Reetech RTV12-BF-A (1.5Hp) Inverter 7,800,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTM25KV1V (1.0Hp) Gas R32 7,900,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa LG V13ENS (1.5Hp) Inverter 8,050,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Electrolux ESV12CRO (1.5Hp) Inverter 8,100,000 ₫ Electrolux 01 năm
Điều hòa Samsung AR10KVFSCUR (1.0Hp) Inverter 8,350,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Samsung AR10NVF (1.0Hp) Inverter 8,350,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JP25VF (1.0Hp) Inverter 8,500,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa General ASGA12BMTA-A (1.5Hp) 8,500,000 ₫ General 02 năm
Điều hòa Samsung AR10NVFHGWKNSV (1.0Hp) Inverter 8,600,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Casper IC-12TL22 (1.5Hp) Inverter 8,600,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi Ras-F13CF (1.5Hp) 8,650,000 ₫
Điều hòa Hitachi Ras-E13CF (1.5Hp) 8,650,000 ₫ Hitachi 01 năm
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-HP35VF (1.5Hp) 8,700,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKQ25SAVMV (1.0Hp) Inverter 8,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Midea MS11D1-18CR (2.0Hp) 8,900,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK10YW-W5 (1.0Hp) Inverter sang trọng 8,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Reetech RT18/RC18 (2.0Hp) 9,000,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Hitachi RAS-X10CD (1.0Hp) inverter 9,050,000 ₫ Hitachi 01 năm
Điều hòa Panasonic PU9VKH-8 (1.0Hp) Inverter tiêu chuẩn 9,050,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK12CT-S5 (1.5Hp) 9,100,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Sharp AH-X12UEW (1.5Hp) Inverter 9,200,000 ₫
Điều hòa Toshiba RAS-H13U2KSG (1.5Hp) 9,200,000 ₫ Toshiba 02 năm
Máy lạnh Samsung AR12KVFSCUR (1.5Hp) Inverter 9,300,000 ₫
Điều hòa Panasonic N12VKH-8 (1.5Hp) 9,300,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTV35BXV1V9 (1.5Hp) 9,350,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Nagakawa NS-C18TL (2.0Hp) 9,400,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa Casper EC-18TL22 (2.0Hp) 9,500,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Funiki SC18MMC2 (2.0Hp) 9,500,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa LG V10APQ (1.0Hp) inverter xua muỗi 9,500,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh Samsung AR13MVFHGWKNSV (1.5Hp) Inverter 9,600,000 ₫
Máy lạnh Sharp AH-X12STW (1.5Hp) Inverter 9,600,000 ₫
Điều hòa Carrier CER 013 (1.5Hp) 9,600,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Sharp AH-X12VEW (1.5Hp) Inverter 9,600,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa Daikin FTKC25UAVMV (1.0Hp) Inverter 9,650,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa LG V10API (1.0Hp) Wifi / Inverter 9,700,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Carrier CVUR 010 (1.0Hp) Inverter 9,700,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTC35NV1V (1.5Hp) 9,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Midea MSMA-18CRN1 (2.0Hp) 9,800,000 ₫
Điều hòa General ASGG09JLTB-V (1.0Hp) Inverter 9,800,000 ₫ General 02 năm
Điều hòa Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) 9,800,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa Sharp AH-A18SEW (2.0Hp) 9,800,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa Sumikura SK-(H)120 (1.5Hp) Inverter 9,850,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa Panasonic U9VKH-8 (1.0Hp) Inverter cao cấp 9,850,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Toshiba RAS-H13C1KCVG-V (1.5Hp) Inverter 9,900,000 ₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK13CRS-S5 (1.5Hp) 9,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Aqua AQA-KC18BGES8T (2.0Hp) 10,000,000 ₫ Aqua 02 năm
Điều hòa Daikin FTM35KV1V (1.5Hp) Gas R32 10,050,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18KB (2.0Hp) 10,100,000 ₫
Điều hòa Toshiba RAS-H10PKCVG-V (1.0Hp) Inverter 10,200,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa LG V13API (1.5Hp) Wifi / Inverter 10,700,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JP35VF (1.5Hp) Inverter 10,800,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK10YL-S5 (1.0Hp) Inverter cao cấp 10,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKQ35SAVMV (1.5Hp) Inverter 10,900,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic PU12VKH-8 (1.5Hp) Inverter tiêu chuẩn 11,000,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK13YT-S5 (1.5Hp) Inverter sang trọng 11,100,000 ₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK13YW-W5 (1.5Hp) Inverter sang trọng 11,100,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Hitachi RAS-X13CD (1.5Hp) inverter 11,150,000 ₫ Hitachi 01 năm
Điều hòa Daikin FTKS25GVMV (1.0Hp) Inverter 11,200,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa LG V13APQ (1.5Hp) inverter xua muỗi 11,250,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Carrier CVUR 013 (1.5Hp) Inverter 11,550,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Máy lạnh Electrolux ESM18CRO (2.0Hp) 11,700,000 ₫
Máy lạnh Sharp AH-X18UEW (2.0Hp) Inverter 11,700,000 ₫
Điều hòa Sharp AH-X18VEW (2.0Hp) Inverter 11,700,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa Daikin FTKC35UAVMV (1.5Hp) Inverter 11,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa General ASGG12JLTB-V (1.5Hp) Inverter 11,800,000 ₫ General 02 năm
Điều hòa Daikin FTKV25NVMV (1.0Hp) inverter cao cấp 11,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic U12VKH-8 (1.5Hp) Inverter cao cấp 11,800,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy Lạnh Aqua AQA-KRV18WGSB (2.0Hp) Inverter 11,900,000 ₫
Điều hòa Toshiba RAS-H13PKCVG-V (1.5Hp) Inverter 11,950,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Funiki SC24MMC2 (2.5Hp) 12,000,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa Aqua AQA-KCRV18WJ (2.0Hp) inverter 12,000,000 ₫ Aqua 02 năm
Điều hòa Reetech RTV18-BF-A (2.0Hp) Inverter 12,200,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Samsung AR18KCF (2.0Hp) 12,350,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper LC-18TL22 (2.0Hp) Cao cấp 12,400,000 ₫
Điều hòa Casper LC-18TL11 (2.0Hp) cao cấp 12,400,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Reetech RT24/RC24 (2.5Hp) 12,450,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Electrolux ESV18CRO (2.0Hp) Inverter 12,600,000 ₫ Electrolux 01 năm
Điều hòa Midea MSAB1-24CRN1 (2.5Hp) 12,700,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Hitachi RAS-S18CAM (2.0Hp) 12,800,000 ₫ Hitachi 01 năm
Điều hòa Nagakawa NS-C24TL (2.5Hp) 12,800,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK13YL-S5 (1.5Hp) Inverter cao cấp 12,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK18CS-S5 (2.0Hp) 12,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Carrier CER 018 (2.0 Hp) 13,000,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MS-HP50VF (2.0Hp) 13,200,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKS35GVMV (1.5Hp) Inverter 13,200,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric HM50VA (2.0Hp) 13,400,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Casper EC-24TL22 (2.5Hp) 13,600,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKM25SVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp 13,650,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa LG V18ENF (2.0Hp) Inverter 13,700,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Toshiba RAS-H18U2KSG (2.0Hp) 13,900,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Daikin FTKV35NVMV (1.5Hp) inverter cao cấp 13,950,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Sumikura SK-(H)240 (2.5Hp) 14,100,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa General ASGA18FMTA-A (2.0Hp) 14,250,000 ₫ General 02 năm
Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V (2.0Hp) 14,300,000 ₫
Điều hòa Casper IC-18TL22 (2.0Hp) Inverter 14,300,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Samsung AR24KCF (2.5Hp) 14,450,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic N18VKH-8 (2.0Hp) 14,500,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Panasonic VU9UKH-8 (1.0Hp) Inverter sang trọng 14,600,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTC50NV1V (2.0Hp) 14,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTM50KV1V (2.0Hp) Gas R32 15,450,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daiseikai RAS-H10G2KCVP-V (1.0Hp) 15,650,000 ₫ Toshiba 02 năm
Máy lạnh Samsung AR18MVFHGWKNSV (2.0Hp) Inverter 16,000,000 ₫
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK19CSS-S5 (2.0Hp) 16,100,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Casper LC-24TL22 (2.5Hp) Cao cấp 16,200,000 ₫
Điều hòa Casper LC-24TL11 (2.5Hp) Cao cấp 16,200,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Hitachi RAS-X18CD (2.0Hp) inverter 16,400,000 ₫
Điều hòa Daikin FTKM35SVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp 16,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Hitachi RAS-X18CX (2.0Hp) inverter 16,400,000 ₫ Hitachi 01 năm
Điều hòa Sumikura SK-(H)180 (2.0Hp) Inverter 16,500,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa LG V24ENF (2.5Hp) Inverter 16,900,000 ₫ LG 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa Toshiba RAS-H18PKCVG-V (2.0Hp) Inverter 17,000,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Carrier CVUR 018 (2.0Hp) Inverter 17,100,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK24CS-S5 (2.5Hp) 17,200,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Carrier CSR 024 (2.5 Hp) 17,300,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Casper IC-24TL22 (2.5Hp) Inverter 17,400,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic PU18VKH-8 (2.0Hp) Inverter tiêu chuẩn 17,500,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Panasonic VU12UKH-8 (1.5Hp) Inverter sang trọng 17,600,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Mitsubishi Heavy SRK18YT-S5 (2.0Hp) Inverter sang trọng 17,700,000 ₫
Điều hòa Daiseikai RAS-H13G2KCVP-V (1.5Hp) 17,700,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK18YW-W5 (2.0Hp) Inverter sang trọng 17,700,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKQ50SVMV (2.0Hp) Inverter 17,900,000 ₫
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JP50VF (2.0Hp) Inverter 18,100,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric HM60VA (2.5Hp) 18,150,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa General ASGA24FMTA-A (2.5Hp) 18,400,000 ₫ General 02 năm
Điều hòa General ASGA18JCC (2.0Hp) Inverter 18,400,000 ₫ General 02 năm
Điều hòa Daikin FTKC50UVMV (2.0Hp) Inverter 18,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic U18VKH-8 (2.0Hp) Inverter cao cấp 18,900,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp) 19,200,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK18YL-S5 (2.0Hp) Inverter cao cấp 19,400,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Carrier CVUR 022 (2.5Hp) inverter 19,700,000 ₫ Carrier 01 năm thân máy, 03 năm máy nén
Điều hòa Panasonic N24VKH-8 (2.5Hp) 20,200,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK25CSS-S5 (2.5Hp) 20,500,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKS50GVMV (2.0Hp) Inverter 20,650,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) 20,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKJ25NVMVW (1.0Hp) Inverter model Châu Âu 20,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKV50NVMV (2.0Hp) inverter cao cấp 21,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daiseikai RAS-H18G2KCVP-V (2.0Hp) 21,700,000 ₫ Toshiba 02 năm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK24YW-W5 (2.5Hp) Inverter sang trọng 21,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTM60KV1V (2.5Hp) Gas R32 22,050,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic PU24VKH-8 (2.5Hp) Inverter tiêu chuẩn 23,100,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JP60VF (2.5Hp) Inverter 24,000,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa General ASGA24JCC (2.5Hp) Inverter 24,200,000 ₫ General 02 năm
Máy lạnh Daikin FTKQ60SVMV (2.5Hp) Inverter 24,800,000 ₫
Điều hòa Daikin FTKM50SVMV (2.0Hp) Inverter cao cấp 25,000,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic U24VKH-8 (2.5 Hp) Inverter cao cấp 25,700,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV (2.5Hp) Inverter 26,300,000 ₫
Điều hòa Daikin FTKC60TVMV (2.5Hp) Inverter 26,350,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKJ35NVMVW (1.5Hp) Inverter model Châu Âu 26,900,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Panasonic VU18UKH-8 (2.0Hp) inverter sang trọng 26,900,000 ₫ Panasonic 01 năm thân máy, 07 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKS60GVMV (2.5Hp) Inverter 28,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter 30,000,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKV60NVMV (2.5Hp) inverter cao cấp 30,200,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKS71GVMV (3.0Hp) Inverter 32,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKV71NVMV (3.0Hp) inverter cao cấp 34,050,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKM60SVMV (2.5Hp) Inverter cao cấp 34,950,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKJ50NVMVW (2.0Hp) Inverter model Châu Âu 34,950,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTKM71SVMV (3.0Hp) Inverter cao cấp 39,450,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTXZ25NVMV (1.0Hp) inverter Ususara 7 41,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTXZ35NVMV (1.5Hp) inverter Ususara 7 44,350,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Daikin FTXZ50NVMV (2.0 Hp) inverter Ususara 7 47,650,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng(73 sản phẩm) Xem tất cả
Điều hòa tủ đứng Funiki FC18 (2.0Hp) 15,700,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa tủ đứng Casper FC-18TL11 (2.0Hp) 17,850,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Funiki FC24 (2.5Hp) 18,000,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C28DL (3.0Hp) 18,150,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa tủ đứng Midea MFS-28HR (3.0Hp) 18,500,000 ₫ Midea 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-210 (2.5Hp) 19,400,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng Funiki FC27 (3.0Hp) 19,600,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C18FFH (2.0Hp) 19,700,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa tủ đứng Reetech RF24/RC24 (2.5Hp) 20,000,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-280 (3.0Hp) 20,700,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng Casper FC-28TL11 (3.0Hp) 20,850,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng LG AP-C246KLA0 (2.5Hp) 21,700,000 ₫ LG 02 năm
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ24GS1A3 (2.5Hp) Inverter 23,900,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-360 (4.0Hp) 25,150,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng LG VP-ATC286SLA0 (3.0Hp) 25,200,000 ₫ LG 02 năm
Máy lạnh tủ đứng LG AP-C286KLA0 (3.0Hp) 25,300,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Midea MFS-50CR (5.0Hp) 27,400,000 ₫ Midea 01 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Reetech RF36/RC36 (4.0Hp) 27,500,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVRN71BXV1V (3.0Hp) 27,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C50DL (5.0Hp) 28,400,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71CR-S5/FDC71CR-S5 (3.0Hp) 28,500,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ30GR5A3 (3.0Hp) Inverter 28,600,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C28FFH (3.0Hp) 28,850,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa tủ đứng Funiki FC50 (5.5Hp) 29,250,000 ₫ Funiki 02 năm
Máy lạnh tủ đứng Casper FC-48TL11 (5.0Hp) - 3 Pha 29,900,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Casper FC-48TL13 (5.0Hp) - 3 Pha 29,900,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-500 (5.0Hp) 30,500,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng Reetech RF48/RC48 (5.0Hp) 31,300,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA50AMVM (2.0Hp) inverter 33,100,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Daikin FVRN100BXV1V (4.0Hp) 33,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Electric PS-3GAKD (3.0Hp) 33,800,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-600 (6.0Hp) 34,850,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng Daikin FVRN125BXV1V (5.0Hp) 36,700,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Samsung AP50M0ANXSG (5.0Hp) 37,500,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF125CR-S5/FDC125CR-S5 (5.0Hp) 37,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA60AMVM (2.5Hp) inverter 38,550,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Panasonic CS-C45FFH (5.0Hp) 38,700,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa tủ đứng LG APNQ48GT3E3 (5.0Hp) Inverter 39,100,000 ₫ LG 02 năm
Điều hòa tủ đứng LG VP-C508TA0 (5.0Hp) 39,400,000 ₫ LG 02 năm
Điều hòa tủ đứng Reetech RF60/RC60 (6.5Hp) 39,400,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Electric PS-4GAKD (4.0Hp) 40,400,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA71AMVM (3.0Hp) Inverter 42,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh tủ đứng Daikin FVA71AMVM (4.0Hp) inverter - 3 pha 44,400,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Electric PS-5GAKD (5.0Hp) 45,600,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVRN140BXV1V (6.0Hp) 45,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA100AMVM (4.0Hp) Inverter - 1 pha 50,250,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Electric PS-6GAKD (6.0Hp) 50,700,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF71VD1/FDC71VNP (3.0Hp) Inverter 51,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA100AMVM (4.0Hp) Inverter - 3 pha 52,500,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA125AMVM (5.0Hp) Inverter - 1 pha 54,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA125AMVM (5.0Hp) Inverter - 3 pha 57,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA140AMVM (6.0Hp) Inverter - 1 pha 59,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Samsung AF28FVDAWKNST (3.0Hp) Inverter 59,900,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC90VNP (4.0Hp) Inverter 60,250,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Điều hòa tủ đứng Nagakawa NP-C100DL (10.0Hp) 60,700,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa tủ đứng Daikin FVA140AMVM (6.0Hp) Inverter - 3 pha 62,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR05NV1 (5.0Hp) - 3 Pha 62,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy FDF100VD2/FDC100VNP (5.0Hp) Inverter 64,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1 (6.0Hp) - 3 Pha 70,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng LG VP-C1008FA0 (10.0Hp) 71,500,000 ₫ LG 02 năm
Máy lạnh tủ đứng LG APNQ100LFA0 (10.0Hp) 71,600,000 ₫
Điều hòa tủ đứng Reetech RS100/RC100 (10.0Hp) 71,700,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-960 (10.0Hp) 75,900,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng Reetech RS120/RC120 (13.0Hp) 79,300,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1 (8.0Hp) - 3 Pha 84,500,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1 (10.0Hp) - 3 Pha 85,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/AP0-1200 (12.0Hp) 86,750,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa tủ đứng Daikin FVPGR10NY1 (10.0Hp)- 3 Pha 87,700,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Reetech RS160/RC160 (15.0Hp) 102,100,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVPGR13NY1 (13.0Hp) - 3 Pha 118,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVPGR15NY1 (15.0Hp) - 3 Pha 137,000,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVPGR18NY1 (18.0Hp) - 3 Pha 150,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa tủ đứng Daikin FVPGR20NY1 (20.0Hp) - 3 Pha 157,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần(113 sản phẩm) Xem tất cả
Điều hòa âm trần Midea MCD-18CR (2.0Hp) 15,950,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C1836 (2.0Hp) 16,100,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa âm trần Funiki CC18 (2.0Hp) 17,390,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-180 (2.0Hp) 18,100,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa âm trần Sharp GX-A18UCW (2.0Hp) 18,300,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ13MV1 (1.5Hp) 18,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Casper CC-18TL11 (2.0Hp) 19,300,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Reetech RGT18/RC18 (2.0Hp) 19,500,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Panasonic PC18DB4H (2.0Hp) 19,550,000 ₫ Panasonic 01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC40DVM (1.5Hp) Inverter 19,850,000 ₫
Máy lạnh âm trần Midea MCD-28CRN1 (3.0Hp) 20,000,000 ₫
Điều hòa âm trần Midea MCD-28CR (3.0Hp) 20,000,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Funiki CC24 (2.5Hp) 20,850,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa âm trần LG AT-C186PLE1 (2.0Hp) 21,300,000 ₫ LG 02 năm
Điều hòa âm trần Funiki CC27 (3.0Hp) 21,700,000 ₫ Funiki 02 năm
Điều hòa âm trần Sharp GX-A24UCW (2.5Hp) 21,800,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa âm trần LG AT-C246PLEO (2.5Hp) 21,800,000 ₫ LG 02 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric SL-2AKLDR1.TH (2.0Hp) 21,800,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Samsung AC018HB4DED/ID (2.0Hp) 21,950,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh âm trần LG ATNQ18GPLE6 (2.0Hp) Inverter 22,200,000 ₫
Máy lạnh âm trần Panasonic S18PU1H5 (2.0Hp) 22,500,000 ₫
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-240 (2.5Hp) 22,500,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ18MV1 (2.0Hp) 22,700,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C2836 (3.0Hp) 22,800,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa âm trần Panasonic PC24DB4H (2.5Hp) 22,900,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-280 (3.0Hp) 23,000,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CR-S5 (2.0Hp) 23,200,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Điều hòa âm trần Reetech RGT24/RC24 (2.5Hp) 23,600,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE561UP (2.0Hp) Inverter 24,000,000 ₫ Toshiba 01 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC50DVM (2.0Hp) Inverter 24,700,000 ₫
Máy lạnh âm trần Panasonic S22PU1H5 (2.5Hp) 24,750,000 ₫
Điều hòa âm trần Casper CC-28TL11 (3.0Hp) 25,100,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần LG ATNQ24GPLE6 (2.5Hp) Inverter 25,700,000 ₫
Điều hòa âm trần Samsung AC024HB4DED/ID (2.5Hp) 25,850,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S25PU1H5 (3.0Hp) 26,600,000 ₫
Máy lạnh âm trần Midea MCD-36CRN1 (4.0Hp) 26,900,000 ₫
Điều hòa âm trần Midea MCD-36CR (4.0Hp) 26,900,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCF50CVM (2.0Hp) Inverter 27,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ21MV1 (2.5Hp) 27,350,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Sharp GX-A30UCW (3.5Hp) 27,500,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-2.5BAKLCM (2.5Hp) 27,750,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE801UP (3.0Hp) Inverter 28,100,000 ₫ Toshiba 01 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-3BAKLCM (3.0Hp) 28,300,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Panasonic D28DB4H5 (3.0Hp) 28,650,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-360 (4.0Hp) 28,700,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT71CR-S5 (3.0Hp) 28,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Điều hòa âm trần Sharp GX-A36UCW (4.0Hp) - 3 pha 29,000,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa âm trần LG AT-C368NLEO (4.0Hp) 29,100,000 ₫ LG 02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM (2.5Hp) Inverter 29,550,000 ₫
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ26MV1 (3.0Hp) 30,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Midea MCD-50CRN1 (5.5Hp) - 3 Pha 31,200,000 ₫
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ30MV1 (3.5Hp) 31,200,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Midea MCD-50CR (5.5Hp)- 3 Pha 31,200,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung AC100NN4SEC/EA (4.0Hp) 31,400,000 ₫
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC70DVM (3.0Hp) Inverter (1-3 Pha) 31,800,000 ₫
Máy lạnh âm trần LG ATNQ36GPLE6 (4.0Hp) Inverter 32,100,000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic CS-T19KB4H52 (2.0Hp) inverter 32,250,000 ₫ Panasonic 01 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S30PU1H5 (3.5Hp) 32,550,000 ₫
Điều hòa âm trần Reetech RGT36/RC36 (1 pha-3 pha) (4.0Hp) 32,700,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Samsung AC120NN4SEC/EA (5.0Hp) 32,900,000 ₫
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC85DVM (3.5Hp) Inverter (1-3 Pha) 32,950,000 ₫
Điều hòa âm trần Sharp GX-A42UCW (5.0Hp) - 3 pha 33,000,000 ₫ Sharp 01 năm
Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C5036 (5.5Hp) 33,100,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa âm trần Panasonic D34DB4H5 (4.0Hp) 33,400,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-4BAKLCM (4.0Hp) 33,600,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần LG AT-C488MLEO (5.5Hp) 33,700,000 ₫ LG 02 năm
Điều hòa âm trần Daikin FCF60CVM (2.5Hp) Inverter 33,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Samsung AC036HB4DED/ID (4.0Hp) 34,100,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 (5.5Hp) 34,100,000 ₫ Sumikura 02 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S40PU1H5 (4.5Hp) 34,400,000 ₫
Điều hòa âm trần Funiki CC50 (5.5Hp) 34,450,000 ₫ Funiki 02 năm
Máy lạnh âm trần Reetech RGT48/RC48 (5.5Hp) 3 Pha 34,800,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCF71CVM (3.0Hp) Inverter 35,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Panasonic D43DB4H5 (5.0Hp) 35,400,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ36MV1 (4.0Hp) 35,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P18BALCM (2.0Hp) inverter 35,700,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Panasonic S45PU1H5 (5.0Hp) 36,500,000 ₫
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P24BALCM (3.0Hp) inverter 36,600,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần LG ATNQ48GMLE6 (5.0Hp) Inverter 36,750,000 ₫
Điều hòa âm trần Panasonic CS-T24KB4H52 (2.5Hp) inverter 37,250,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P30BALCM (3.5Hp) inverter 37,400,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT100CR-S5 (4.0Hp) 37,550,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC100DVM (4.0Hp) Inverter (1-3 Pha) 37,600,000 ₫
Điều hòa âm trần Casper CC-36TL11 (4.0Hp) - 3 Pha 37,900,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE1001UP (4.0Hp) Inverter 38,400,000 ₫ Toshiba 01 năm
Điều hòa âm trần Nagakawa NT-C3636 (4.0Hp) 38,400,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 (6.0Hp) 38,500,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-5BAKLCM (5.0Hp) 38,750,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ42MV1 (4.5Hp) 39,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Samsung AC048HB4DED/ID (5.0Hp) 39,550,000 ₫ Samsung 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
Điều hòa âm trần Panasonic D50DB4H5 (6.0Hp) 40,050,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT125CR-S5 (5.0Hp) 3 Pha 40,950,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm
Máy lạnh âm trần Panasonic S50PU1H5 (6.0Hp) 41,000,000 ₫
Điều hòa âm trần Toshiba RAV-SE1251UP (5.0Hp) Inverter 41,100,000 ₫ Toshiba 01 năm
Máy lạnh âm trần Reetech RGT60/RC60 (6.5Hp) 3 Pha 41,100,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC125DVM (5.0Hp) Inverter (3 Pha) 41,300,000 ₫
Điều hòa âm trần Daikin FCF100CVM (4.0Hp) Inverter - 1 pha 41,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Casper CC-50TL11 (5.0Hp) - 3 Pha 41,900,000 ₫ Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Panasonic CS-T34KB4H52 (4.0Hp) inverter 42,350,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ48MV1 (5.0Hp) 42,600,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P36BALCM (4.0Hp) inverter 43,100,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-6BAKLCM (6.0Hp) 43,300,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCF100CVM (4.0Hp) Inverter - 3 pha 43,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh âm trần Daikin FCFC140DVM (6.0Hp) Inverter (3 Pha) 45,000,000 ₫
Điều hòa âm trần Daikin FCF125CVM (5.0Hp) Inverter - 1 pha 45,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCF125CVM (5.0Hp) Inverter - 3 pha 47,850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Panasonic CS-T43KB4H52 (4.5Hp) inverter 49,250,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa âm trần Daikin FCF140CVM (6.0Hp) Inverter - 1 pha 49,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Daikin FCF140CVM (6.0Hp) Inverter - 3 pha 52,000,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter - 3 pha (Hết hàng) 60,850,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P42BALCM (5.5Hp) inverter (Hết hàng) 60,850,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter - 3 Pha (Hết hàng) 68,300,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PLY-P48BALCM (6.0Hp) inverter (Hết hàng) 68,300,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần(80 sản phẩm) Xem tất cả
Điều hòa áp trần Reetech RU12/RC12 (1.5Hp) 14,200,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ13MV1 (1.5Hp) 15,250,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Nagakawa NV-C185Q (2.0Hp) 16,700,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa áp trần Reetech RU18/RC18 (2.0Hp) 16,750,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ18MV1 (2.0Hp) 19,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Reetech RU24/RC24 (2.5Hp) 19,450,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Midea MUB-28CR (3.0Hp) 20,550,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Nagakawa NV-C285Q (3.0Hp) 22,200,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ21MV1 (2.5Hp) 23,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Panasonic D24DTH5 (2.5Hp) 23,500,000 ₫ Panasonic 01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA50BVMV (2.0Hp) Inverter 25,400,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ50DAVMA (2.0Hp) inverter 25,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Sumikura APL/APO-280 (3.0Hp) 25,450,000 ₫ Sumikura 02 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHNQ24MV1 (3.0Hp) 26,400,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ26MV1 (3.0Hp) 26,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ30MV1 (3.5Hp) 26,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Toshiba RAV-SE561CP (2.0Hp) inverter 27,300,000 ₫ Toshiba 01 năm
Điều hòa áp trần Midea MUB-36CR (4.0Hp) 27,750,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Sumikura APL/APO-360 (4.0Hp) 28,650,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa áp trần Panasonic D28DTH5 (3.0Hp) 29,500,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 3 pha 29,950,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Reetech RU36/RC36 (4.0Hp) - 1 pha 29,950,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE40VG (1.5Hp) siêu cao cấp 30,000,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ36MV1 (4.0Hp) 30,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE50VG (2.0Hp) siêu cao cấp 31,600,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA60BVMV (2.5Hp) Inverter 31,700,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ60DAVMA (2.5Hp) inverter 31,700,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Midea MUB-50CR (5.0Hp) - 3 pha 31,900,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Reetech RU48/RC48 (5.0Hp) - 3 pha 32,350,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) Inverter - 1 Pha 32,750,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ71DAVMA (3.0Hp) inverter 32,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Panasonic D34DTH5 (4.0Hp) 32,800,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE60VG (2.5Hp) siêu cao cấp 33,050,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PC-3KAK (3.0Hp) 33,050,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Toshiba RAV-SE801CP (3.0Hp) inverter 33,200,000 ₫ Toshiba 01 năm
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ42MV1 (4.5Hp) 33,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Midea MUB-60CR (6.0Hp) - 3 pha 33,650,000 ₫ Midea 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Sumikura APL/APO-500 (5.0Hp) 3 Pha 34,450,000 ₫ Sumikura 02 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA71BVMV (3.0Hp) Inverter - 3 Pha 34,500,000 ₫
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn 34,500,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Nagakawa NV-C505Q (5.0Hp) 3 Pha 35,300,000 ₫ Nagakawa 02 năm
Điều hòa áp trần Panasonic D43DTH5 (4.5Hp) 35,700,000 ₫ Panasonic 01 năm
Điều hòa áp trần Reetech RU60/RC60 (6.5Hp) - 3 pha 37,800,000 ₫ Reetech 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Daikin FHNQ48MV1 (5.0Hp) 38,050,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) Inverter - 1 Pha 38,800,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ100DAVMA (4.0Hp) inverter - 1 pha 38,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Sumikura APL/APO-600 (6.0Hp) 3 pha 39,150,000 ₫ Sumikura 02 năm
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PC-4KAK (4.0Hp) 39,150,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P18KA (2.0Hp) inverter 39,750,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Panasonic D50DTH5 (5.0Hp) 40,400,000 ₫ Panasonic 01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA100BVMV (4.0Hp) Inverter - 3 Pha 41,100,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ100DAVMA (4.0Hp) inverter - 3 pha 41,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn 41,400,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) siêu cao cấp 41,400,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P24KA (3.0Hp) inverter 41,650,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Toshiba RAV-SE1001CP (4.0Hp) inverter 42,200,000 ₫ Toshiba 01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) Inverter - 1 Pha 42,400,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ125DAVMA (5.0Hp) inverter - 1 pha 42,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P30KA (3.5Hp) inverter 42,500,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA125BVMA (5.0Hp) Inverter - 3 Pha 44,800,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ125DAVMA (5.0Hp) inverter - 3 pha 44,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PC-5KAK (5.0Hp) 45,200,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn 45,500,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 1 Pha 46,100,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ140DAVMA (6.0Hp) inverter - 1 pha 46,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Toshiba RAV-SE1251CP (5.0Hp) inverter 47,300,000 ₫ Toshiba 01 năm
Máy lạnh áp trần Daikin FHA140BVMA (6.0Hp) Inverter - 3 Pha 48,750,000 ₫
Điều hòa áp trần Daikin FHQ140DAVMA (6.0Hp) inverter - 3 pha 48,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PC-6KAK (6.0Hp) 50,300,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P36KA (4.0Hp) inverter 50,400,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 1 pha 52,300,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp - 3 pha 54,250,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 1 pha 56,050,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp - 3 pha 59,300,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 1 pha 59,550,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp - 3 pha 63,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter - 3 pha 71,790,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P42KA (5.0Hp) inverter 71,790,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter - 3 pha 80,100,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa áp trần Mitsubishi Electric PCY-P48KA (5.5Hp) inverter 80,100,000 ₫ Mitsubishi Electric 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần(33 sản phẩm) Xem tất cả
Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T43KD2H5 inverter Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T34KD2H5 inverter Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T24KD2H5 inverter Liên hệ
Máy lạnh giấu trần ống gió Panasonic CS-T19KD2H5 Liên hệ
Điều hòa giấu trần ống gió ARG90ELC3 (10.0Hp) - 3 pha Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió ARG60AUAK (6.5Hp) - 3 pha Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lanh giấu trần ống gió ARG45ALC3 (5.0Hp) - 3 Pha Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió ARG36ALD3 (4.0Hp) - 3 pha Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDUM125CR-S5 (5.0Hp) Liên hệ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió ARG30ALC (3.5Hp) Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDUM100CR-S5 (4.0Hp) Liên hệ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió ARG25ALC (3.0Hp) Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDUM71CR-S5 (3.0Hp) Liên hệ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDUM50CR-S5 (2.0Hp) Liên hệ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió ARG18ALCH (2.0Hp) Liên hệ General 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDMNQ48MV1 (6.0Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDMNQ42MV1 (5.0Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDMNQ36MV1 (4.0Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDMNQ30MV1 (3.5Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDMNQ26MV1 (3.0Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter - 3 pha Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter - 3 pha Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần ống gió FDBNQ21MV1 (2.5Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter - 3 pha Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ140EVE (6.0Hp) inverter Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ125EVE (5.0Hp) inverter Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ100EVE (4.0Hp) inverter Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ18MV1 (2.0 Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ71EVE (3.0Hp) inverter Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy lanh giấu trần ống gió FDBNQ13MV1 (1.5 Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ60EVE (2.5Hp) inverter Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Máy Lạnh Giấu Trần Ống Gió FDBNQ09MV1 (1.0Hp) Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa giấu trần nối gió FBQ50EVE (2.0Hp) inverter Liên hệ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Điều hòa Multi(61 sản phẩm) Xem tất cả
Dàn lạnh treo tường Daikin Multi S CTKC25RVMV (1.0Hp) Inverter Liên hệ
Remote dây âm trần Multi Daikin BRC1C61 850,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Remote từ xa âm trần Multi Mitsubishi Heavy 1,600,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Remote dây âm trần Multi Mitsubishi Heavy 1,850,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM25RVMV (1.0Hp) Inverter - Gas R32 3,800,000 ₫
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM35RVMV (1.5Hp) Inverter - Gas R32 4,100,000 ₫
Mặt nạ âm trần Multi Daikin BYFQ60B8W19 4,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS25DVM (1.0Hp) Inverter 4,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS35DVM (1.5Hp) Inverter 4,400,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter 4,550,000 ₫
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S (1.0Hp) Inverter 4,650,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter 5,050,000 ₫
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S (1.5Hp) Inverter 5,150,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 6,600,000 ₫
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS50FVM (2.0Hp) Inverter 6,900,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter 7,300,000 ₫
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S (2.0Hp) Inverter 7,400,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC25VF (1.0Hp) Inverter 7,650,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin CTKM60RVMV (2.5Hp) Inverter - Gas R32 8,300,000 ₫
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25EAVMB (1.0Hp) Inverter 8,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS25CAVMB (1.0Hp) Inverter 8,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA25RV1V (1.0Hp) Inverter - Gas R32 8,500,000 ₫
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS60FVM (2.5Hp) Inverter 8,550,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter 8,650,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC35VF (1.5Hp) Inverter 8,700,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35EAVMB (1.5Hp) Inverter 8,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS35CAVMB (1.5Hp) Inverter 8,750,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ25BV1B9 (1.0Hp) Inverter 8,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh treo tường Multi Daikin FTKS71FVM (3.0Hp) Inverter 8,900,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA35RV1V (1.5Hp) Inverter - Gas R32 9,500,000 ₫
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP) 9,550,000 ₫
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP) 9,700,000 ₫
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ35BV1B9 (1.5Hp) Inverter 9,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC50VF (2.0Hp) Inverter 9,950,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin CDXM50RVMV (2.0Hp) Inverter - Gas R32 10,100,000 ₫
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZR-S (3.0Hp) Inverter 10,250,000 ₫
Dàn lạnh âm trần Multi Mitsubishi Heavy FDTC60VF (2.5Hp) Inverter 10,300,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK71ZM-S (3.0Hp) Inverter 10,350,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP) 10,850,000 ₫
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS50CVMB (2.0Hp) Inverter 10,900,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA50RV1V (2.0Hp) Inverter - Gas R32 11,100,000 ₫
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ50BV1B9 (2.0Hp) Inverter 11,450,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Daikin FDKS60CVMB (2.5Hp) Inverter 11,500,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR60ZM-S (2.5 HP) 11,750,000 ₫
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFA60RV1V (2.5Hp) Inverter - Gas R32 13,000,000 ₫
Dàn lạnh Casette Multi Daikin FFQ60BV1B9 (2.5Hp) Inverter 13,300,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM45ZM-S (1.8Hp) Inverter 17,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM50ZM-S (2.0Hp) Inverter 19,800,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM60ZM-S (2.5Hp) Inverter 21,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Daikin 3MKS50ESG (2.0Hp) Inverter 23,400,000 ₫
Dàn nóng Multi Daikin 3MKM52RVMV (2.0Hp) Inverter 23,800,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM71ZM-S (3.0Hp) Inverter 23,900,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM80ZM-S (3.5Hp) Inverter 26,400,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Daikin 3MKS71ESG (3.0Hp) Inverter 28,700,000 ₫
Dàn nóng Multi Daikin 4MKM68RVMV (3.0Hp) Inverter 29,200,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Daikin 4MKS80ESG (3.5Hp) Inverter 33,500,000 ₫
Dàn nóng Multi Daikin 4MKM80RVMV (3.5Hp) Inverter 34,100,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Daikin 5MKS100LSG (4.0Hp) Inverter 40,950,000 ₫
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM100ZM-S (4.0Hp) Inverter 41,500,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Daikin 5MKM100RVMV (4.0Hp) Inverter 41,700,000 ₫ Daikin 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Dàn nóng Multi Mitsubishi Heavy SCM125ZM-S (5.0Hp) Inverter 48,300,000 ₫ Mitsubishi Heavy 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
Daikin VRV(0 sản phẩm) Xem tất cả